Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warszataty profilaktyków

Policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką doskonalą swoje umiejętności na kursie specjalistycznym w słupskiej Szkole Policji. Dwutygodniowe zajęcia przebiegają pod znakiem zajęć praktycznych, w czasie których zespoły uczestników opracowują projekty własnych programów profilaktycznych.

W trakcie zajęć policjanci doskonalą swoje umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej. W trakcie ćwiczeń realizują zadania polegające na inicjowaniu oraz organizowaniu działań związanych z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganiu zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Jedno z ćwiczeń to również udział w tworzeniu lokalnych strategii zapobiegania przestępczości i budowania programów profilaktycznych.

Idea powstania tego rodzaju szkolenia specjalistycznego powstała w maju 2014 roku. W słupskiej Szkole Policji odbyło się wtedy pierwsze spotkanie zespołu policyjnych ekspertów do spraw edukacji dla bezpieczeństwa, której celem było zbudowanie złożeń strategii Policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w oparciu między innymi o rządowe, krajowe, resortowe programy, analizę zagrożenia przestępczością i wyniki badań oczekiwań społecznych.

Program został zatwierdzony decyzją nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2016 roku, a pierwsze kursy poświęcone problematyce profilaktyki realizowanej przez policjantów odbyły się jesienią ubiegłego roku.. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostały wyznaczone policyjne szkoły w Legionowie, Katowicach, Słupsku i Szczytnie.

Nagranie audio Uczestniczki warsztatów: asp.szt. Beata Olszewska, asp.szt. Barbara Stępień.

Powrót na górę strony