Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna akcja z celnikami

Data publikacji 12.02.2008

Świętokrzyscy policjanci współpracując z funkcjonariuszami kieleckiej Izby Celnej zabezpieczyli w na terenie jednej z podkieleckich miejscowości 20 samochodów wartości blisko 70 tysięcy złotych, użytkowanych bądź przechowywanych bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego w kwocie przekraczającej 2000 złotych. Ponadto zabezpieczyli u jadących mercedesem kobiet, obywatelek Armenii i Ukrainy, ponad 100 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm światowych tej branży.

Wczoraj popołudniu funkcjonariusze z komendy miejskiej Policji w Kielcach, wspólnie z kolegami z kieleckiej izby celnej, wspierani siłami ruchu drogowego, przeprowadzili działania ukierunkowane na osoby, które poruszają się samochodami, dopiero co sprowadzonymi z zagranicy.

Podczas kontroli jednej z posesji, mieszczącej się w okolicach Kielc, odnaleźli 20 samochodów użytkowanych lub przechowywanych bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego. Z pierwszych ustaleń wynika, że zabezpieczone samochody / częściowo zdekompletowane lub rozmontowane / po odpowiednich przeróbkach miały być wprowadzone do obrotu handlowego.

Wobec 25 – letniego właściciela posesji prowadzone jest postępowanie karno – skarbowe zmierzające do jego ukarania.

Z kolei podczas drogowej kontroli mercedesa, którym jechały dwie kobiety, policjanci i celnicy znaleźli ponad 100 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych firm. Okazało się również, że jadące autem obywatelki Armenii i Ukrainy przebywają w Polsce nielegalnie. Wobec nich oprócz konsekwencji karno – skarbowych zostanie uruchomiona procedura związana z ich deportacją z naszego kraju.
Powrót na górę strony