Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN

Data publikacji 07.11.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się innowacyjny projekt o wymiarze międzynarodowym – studia podyplomowe dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN, przygotowujące służby państw Unii Europejskiej do przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

6 listopada br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych SE-CBRN-URE Support for European Union action in the field of CBRN security managers education. Uroczystego otwarcia studiów, w imieniu Komendanta-Rektora, dokonał mł. insp. dr Krzysztof Wiciak – Kanclerz WSPol.

W wydarzeniu, oprócz kierownictwa Uczelni, udział wzięli m.in.: Wiktor Wojtas z Dyrektorii Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, Irena Kołakowska-Fałkowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr hab. Joanna Saluk-Bijak, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, a także słuchacze studiów: przedstawiciele polskich służb i instytucji m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Centrum Reagowania Epidemiologicznego oraz zagranicznych z: Estonii, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Węgier, Portugali oraz Chorwacji.

Studia podyplomowe są częścią realizowanego projektu Support for European Union action in the field of CBRN security managers education finansowanego przez Dyrektoriat Generalny ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej (DG HOME).

Zajęcia w ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą u poszczególnych partnerów projektu i potrwają do października 2018 r.

Czynniki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne w połączeniu ze współczesnym terroryzmem powodują konieczność przygotowania służb państw Unii Europejskiej do przeciwdziałania nowym zagrożeniom.

Rozpoczynające się studia podyplomowe są odpowiedzią na oblicza terroryzmu generujące potrzebę wyszkolenia wysokokwalifikowanych menedżerów mogących zapewnić prawidłową organizację przeciwdziałania tego typu zagrożeniom.

Udział w pracach projektowych specjalistów Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiologii, Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, International Security and Emergency Management Institute NPO (Słowacja) oraz Uniwersytetu Łódzkiego – lidera projektu – gwarantuje wysoki poziom studiów.

Studia kierowane są do osób zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom CBRN w państwach Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN zostały pozytywnie zaopiniowane przez organizacje międzynarodowe, w tym INTERPOL i EUROPOL.

(WSPol w Szczytnie / kp)
 

 

  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
  • Inauguracja międzynarodowych studiów podyplomowych dla menedżerów bezpieczeństwa CBRN
Powrót na górę strony