Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej

Data publikacji 07.11.2017

7 listopada br. w Warszawie minister SWiA Mariusz Błaszczak wręczył nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego.

Laureatami konkursu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego zostali Marek Kozak (za pracę „Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r.”), Monika Traczyk („Współpraca międzynarodowa Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej”) i Artur Adamczyk („Filozofia bezpieczeństwa według insp. Józefa Żółtaszka”). Nagrody pieniężne 7 listopada br. na uroczystości w Warszawie wręczył wyróżnionym Minister Mariusz Błaszczak.

Do konkursu można było składać prace dyplomowe i rozprawy doktorskie, które uzyskały pozytywną ocenę między 1 stycznia 2016 r. a 15 września 2017 r. W skład komisji konkursowej weszli: prof. Instytutu Nauk Społecznych nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki (WSPol.), nadkom. dr Ewelina Sokołowska (WSPol.), prof. dr hab. Anna Fidelus (UKSW), dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak i asp. dr Marcin Dziubak z KWP w Rzeszowie.

(AW/ zdj. Andrzej Mitura/”Policja 997”)

 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
 • Nagrody za najlepsze prace o Policji Państwowej
Powrót na górę strony