Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z zarządcami galerii i szefami ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie bezpieczeństwa na terenie dużych obiektów handlowych

Data publikacji 07.11.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone ogólnie pojętemu bezpieczeństwu na terenie dużych obiektów handlowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji, w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski oraz zarządcy największych galerii i szefowie ochrony tych obiektów, a także przedstawiciel ABW i Akademii Wojsk Lądowych.

Policjanci z Wydziału Prewencji wrocławskiej komendy wojewódzkiej zorganizowali spotkanie, którego tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dużych obiektów handlowych funkcjonujących na terenie Wrocławia. Doszło do niego 7 listopada 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W spotkaniu wziął udział m .in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, a także przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych KWP – Wydziałów Prewencji, Ruchu Drogowego, Postępowań Administracyjnych oraz Sztabu, przedstawiciel ABW i Akademii Wojsk Lądowych. W związku z zakresem poruszanych trakcie spotkania zagadnień, nie mogło na nim zabraknąć także zarządców największych galerii oraz szefów ochrony tych obiektów.

Celem przedsięwzięcia było omówienie bieżących problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie obiektów. Podczas jego trwania podkreślano, że w kontekście potencjalnych sytuacji kryzysowych mogących wystąpić w galeriach i centrach handlowych, ochrona jest jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa. Duża przestrzeń, wieloosobowe składy ochrony, bardzo duża liczba klientów, a także występujące zachowania niezgodne z prawem, powodują, że szczególnego znaczenia nabiera organizacja i odpowiednio przemyślana koncepcja zarządzania i ochrony obiektu. Bardzo ważna w tym kontekście jest także współpraca z poszczególnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

W trakcie spotkania jego uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań traktujących o konkretnych aspektach związanych z bezpieczeństwem na terenie obiektów. W trakcie prowadzonej dyskusji najczęstsze z nich dotyczyły współpracy pomiędzy służbą ochrony a policją i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w przypadku zaistnienia sytuacji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego. Dzisiejsze spotkanie pokazało, jak ważnym elementem jest z jednej strony właściwa organizacja i odpowiednio przemyślana koncepcja zarządzania i ochrony obiektu, a z drugiej – ścisła współpraca policji ze służbą ochrony w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Spotkanie z zarządcami galerii i szefami ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie bezpieczeństwa na terenie dużych obiektów handlowych
  • Spotkanie z zarządcami galerii i szefami ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie bezpieczeństwa na terenie dużych obiektów handlowych
  • Spotkanie z zarządcami galerii i szefami ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie bezpieczeństwa na terenie dużych obiektów handlowych
  • Spotkanie z zarządcami galerii i szefami ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie bezpieczeństwa na terenie dużych obiektów handlowych
Powrót na górę strony