Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni eksperci o technikach interwencji

Przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych w kraju uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Szkołę Policji w Słupsku pod hasłem „Problematyka podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn”. Warsztaty były także forum wymiany doświadczeń policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji.

Spotkanie było jednym z etapów szeroko zakrojonych prac z zakresu podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Szkoła Policji w Słupsku została wyznaczona przez Komendanta Głównego Policji do realizacji znaczącej części zadań tego przedsięwzięcia. Między innymi pod słupską redakcją stworzony został teoretyczno-praktyczny poradnik w zakresu tej problematyki, a także nakręcone zostały filmy instruktażowe stanowiące uzupełnienie tej publikacji.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych z Polski oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia dotychczasowego postępu realizacji zadań z zakresu problematyki taktyki i technik interwencji w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn.
Dalsze prace zostały podzielone na trzy panele: stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, techniczne środki przymusu bezpośredniego oraz stosowanie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Omówione zostały obecnie obowiązujące programy kursów, a także sposoby ich realizacji w różnych jednostkach szkoleniowych. Dwa dni intensywnych obrad zakończyły się wypracowaniem wspólnych wniosków dotyczących kształcenia w ramach kursów i szkoleń realizowanych centralnie, jak również w doskonaleniu lokalnym w poszczególnych jednostkach.
W kontekście tematu konferencji uczestnicy omówili także aspekty szkolenia policyjnych kadr począwszy od systemu doboru do służby w Policji, przez szkolenie podstawowe, do poziomu wiedzy i umiejętności doświadczonych funkcjonariuszy jednostek terenowych.

Powrót na górę strony