Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład otwarty Pani Anny Tulej

Data publikacji 08.11.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się wykład otwarty Pani Anny Tulej – Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowany do kadry oraz studentów Uczelni. Wykład dotyczył. „Procesu decyzyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej”.

7 listopada 2017 r. o godzinie 14.30  w Auli im. insp. P.P dr. praw W.M. Sobolewskiego odbył się wykład otwarty dla studentów i kadry Uczelni na temat „Procesu decyzyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej” wygłoszony przez Panią Annę Tulej – Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawicielka resortu przybliżyła audytorium złożoność procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej oraz wpływ tworzonych przepisów przez poszczególne organy europejskie m.in. Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej czy Parlament Europejski na decyzje organów krajowych Państw Członkowskich, zwłaszcza w kontekście polskiej legislacji.

Studenci oraz kadra WSPol mogli wysłuchać również informacji nt. wsparcia operacyjnego i technicznego dla Państw Członkowskich UE tj. Europol, Cepol, Frontex, EASO, EU-Lisa, czy Eurojust.

W ramach wizyty Pani Anna Tulej spotkała się z kierownictwem Uczelni: insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem, mł. insp. dr. Januszem Brykiem – Dziekanem Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych, insp. dr hab. Izabelą Nowicką – Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych oraz dr. hab. Bernardem Wiśniewskim, prof. WSPol.

Pani Dyrektor spotkała się również ze studentami Uczelni – członkami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Wykład otwarty Pani Anny Tulej
  • Wykład otwarty Pani Anny Tulej
  • Wykład otwarty Pani Anny Tulej
  • Wykład otwarty Pani Anny Tulej
Powrót na górę strony