Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 08.11.2017

Dziś 24 nowo przyjętych do służby policjantów złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz otrzymali legitymacje służbowe. Ponadto z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości policjantom naszego garnizonu wręczone zostały medale prezydenckie oraz odznaczenia resortowe przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wręczył również osobie zaangażowanej w pomoc świętokrzyskiej Policji medal „Za Zasługi dla Policji”.

Na początku dzisiejszej uroczystości w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wręczono medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu świętokrzyskiego „Za Długoletnią Służbę”, a także odznaczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”. W sumie z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach uhonorowano medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi 30 osób, a odznaczeniami 22 policjantów. Wśród nich był również Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który dostał odznakę „Zasłużony Policjant”. Ponadto podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Pana Marka Jońca, za przyczynianie się do rozwoju Policji oraz poprzez czynną współpracę podejmowanie działań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców otrzymał medal „Za Zasługi dla Policji”.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia ślubowania 24 policjantów garnizonu świętokrzyskiego, którzy dopiero rozpoczęli swoją służbę. Komendant insp. Dariusz Augustyniak zwracając się do nowo przyjętych policjantów podkreślił, że osiągnęli niełatwy do zdobycia cel, który wymagał od nich nie lada wysiłku i poświecenia. Życzył też nowo przyjętym policjantom, by czas tej niewątpliwie trudnej służby, przynosił im wiele satysfakcji i sukcesów. Przed przemówieniem Komendanta wszyscy mogli wysłuchać pracy literackiej, która został zgłoszona do jednego z ostatnich konkursów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W uroczystości uczestniczyła Wojewoda Świętokrzyski Pani Agatę Wojtyszek, Senator RP Krzysztof Słoń, kadra kierownicza Policji garnizonu świętokrzyskiego, a także Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach wraz z Kapelanem Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Kapelanami jednostek powiatowych.

 

Opr: MT/ TCz

Źródło: KWP w Kielcach

Powrót na górę strony