Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji

Data publikacji 09.11.2017

Województwo zachodniopomorskie graniczy na długości prawie 190 km z krajami związkowymi: Meklemburgią Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią. Współpraca Policji obu państw zacieśnia się od wielu lat na kilku płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy promowania wspólnych działań w mediach obu państw.

Podczas spotkania roboczego niemieckich i polskich policjantów w maju 2017 r. obie strony wyraziły akces zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie działań wizerunkowych naszych formacji. Efektem tych rozmów jest realizacja przedmiotowego projektu.

Projekt obejmuje dwudniowe konferencje z udziałem przedstawicieli Policji polskiej i niemieckiej. W miniony wtorek i środę odbyła się pierwsza konferencja z dwóch zaplanowanych spotkań. Tematem wykładów połączonymi z warsztatami była „Rola mediów w budowaniu wizerunku Policji polskiej i niemieckiej – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy.”

Podczas spotkania wymienialiśmy się wypracowanymi praktykami w/w zakresie oraz wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach na temat wystąpień publicznych i mediów społecznościowych, prowadzonych przez policyjnych oraz zewnętrznych ekspertów. Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku formacji oraz działania w sytuacjach kryzysowych, współpraca Policji polskiej i niemieckiej w zakresie budowania wizerunku formacji, internet jako narzędzie współpracy z obywatelami – to niektóre z zagadnień, które zostały poruszone podczas dwudniowego spotkania.

Drugą konferencję planujemy zorganizować za miesiąc. Będzie się ona odbywała pod hasłem „Budowanie etosu zawodu policjanta oraz tożsamości formacji.”. Podczas spotkania chcemy poruszyć te aspekty naszej służby, które mają istotny wpływ na wizerunek formacji, tzn. m.in. działania profilaktyczne, uroczystości ceremonialne i państwowe, rolę historii i tradycji w służbie.

 

Powrót na górę strony