Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi a wielokulturowość

Data publikacji 09.11.2017

7 listopada 2017 roku z inicjatywy Wydziału Prewencji KWP w Łodzi odbyło się szkolenie dla kierowników rewirów dzielnicowych z terenu woj. łódzkiego z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej w Łodzi dot. wielokulturowości oraz problematyki cudzoziemców na terenie woj. łódzkiego. Szkolenie było prowadzone przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

Wzieło w nim udział 38 kierowników rewirów dzielnicowych garnizonu łódzkiego, którzy następnie z zakresu wskazanej problematyki będą szkolić dzielnicowych w swoich jednostkach.

Celem warsztatu było przybliżenie uczestnikom,  regulacji prawnych legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i zjawiska kulturowych uwarunkowań komunikacji, barier w kontekście jej językowych wyznaczników, podłoża i motywacji. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi wymiarami kultur i wynikającymi z nich różnicami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, których znajomość może znacząco ułatwić kontakt z osobami o odmiennym pochodzeniu kulturowym.

Przedmiotowa inicjatywa była wynikiem przeprowadzonego przez Wydział Prewencji KWP w Łodzi badania ankietowego dzielnicowych garnizonu łódzkiego i zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwań dzielnicowych w zakresie wsparcia szkoleniowego, celem przygotowania ich do pełnionej służby.

  • szkolili się kierownicy rew. dzielnicowych
  • szkolili się kierownicy rew. dzielnicowych
Powrót na górę strony