Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie

Data publikacji 10.11.2017

Wczoraj zakończyły się działania w związku z ujawnieniem ładunków wybuchowych przy moście w Dzierżoniowie. Powołano sztab kryzysowy, wezwano saperów i zarządzono ewakuację ludności w obrębie 500 metrów od znaleziska. W trakcie działań policjanci organizowali objazdy, prowadzili ewakuację mieszkańców w rejonie zagrożonym wybuchem, zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz mienie pozostawione przez osoby ewakuowane ze strefy zagrożonej. Po zakończonej akcji związanej z wywiezieniem niebezpiecznych materiałów mieszkańcy powrócili do swoich domów.

W środę 8 listopada br. około godziny 11 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie został powiadomiony o ujawnieniu w trakcie prac remontowych ładunków wybuchowych przy moście na ulicy Sienkiewicza w Dzierżoniowie.

Niezwłocznie na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze nieetatowej grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Policjanci zabezpieczyli także pobliski teren. Z wstępnej oceny wynikało, że może to być trotyl z okresu II Wojny Światowej, a z umiejscowienia ładunków można było wnioskować, że most został przygotowany wówczas do wysadzenia. Powiadomiono władze miasta Dzierżoniowa i wezwano saperów z jednostki wojskowej w Brzegu. Dowódca patrolu saperskiego wyznaczył strefę o promieniu 500 m, jako zagrożoną, przeznaczoną do ewakuacji, gdzie kolejne ustalenia wskazały, że zameldowanych jest tam blisko 600 osób. Na wyznaczonym terenie znajdowały się ponadto placówki oświatowe, usługowo-handlowe i inne instytucje.

W działaniach prowadzonych w formie akcji policyjnej oprócz dzierżoniowskich funkcjonariuszy brali także udział policjanci z pododdziału alarmowego ze stanu  Komendy Wojewódzkiej Policji we  Wrocławiu. Główne zadania, jakie realizowali funkcjonariusze polegały na:

  • organizacji objazdów w celu zapewnienia sprawnego dojazdu służb do miejsca zdarzenia,
  • sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji mieszkańców i osób przebywających w rejonie zagrożonym wybuchem,
  • zabezpieczeniu procesowym miejsca zdarzenia i wykonaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby postępowania przygotowawczego,
  • zabezpieczeniu mienia pozostawionego przez osoby ewakuowane w strefie zagrożonej i niedopuszczeniu do włamań i kradzieży.

Około godziny 21.30 saperzy, powiadomili, że zabezpieczono 200 kg trotylu i most jest bezpieczny. Przywrócono ruch kołowy w mieście. Policjanci pozostali natomiast w strefie ewakuacyjnej do godziny 6.00 następnego dnia - do czasu powrotu mieszkańców do miejsc zamieszkania.
Od godziny 11.03 w dniu 08 listopada 2017 roku do godziny 6.00 w dniu 9 listopada 2017 roku w zabezpieczeniu brało udział 79 funkcjonariuszy ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, pododdziały alarmowe ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ilości 34 policjantów, 20 funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz 9 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ewakuowano osoby z około 170 budynków, placówek oświatowych, usługowych i urzędów.

(KWP we Wrocławiu / ig)

  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
  • Działania policjantów w związku z ujawnieniem trotylu przy moście w Dzierżoniowie
Powrót na górę strony