Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Drogi do Niepodległej”

Dzień 11 listopada – jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – Narodowe Święto Niepodległości. Biuro Historii i Tradycji Policji KGP zaprezentowało z tej okazji wystawę „Drogi do Niepodległej” przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz wzbogaconą malarstwem Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 10 listopada br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Symbolicznego zdjęcia wstęgi dokonał Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego MSWiA oraz nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół, Komendant Centralnego Biura Śledczego insp. Kamil Bracha, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciel Centralnej Biblioteki Wojskowej, dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek, przedstawiciel Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, dyrektorzy biur KGP oraz Józef Krzysztof Oraczewski – artysta i malarz, autor prezentowanych podczas wystawy obrazów – jeden z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich, którego prace wzbogaciły zbiory licznych muzeów. Ambasador polskiej sztuki, zajmujący się malarstwem sztalugowym i wielkoformatowym, zaangażowany w przekaz własnych przemyśleń, odczuć w kontekście wydarzeń europejskich i światowych.

W uroczystości uczestniczyli również uczniowie klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, wraz z opiekunami.

Witając przybyłych na wystawę gości, Pan Łukasz Kudlicki, podkreślił, że prezentowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP wystawa uświetniająca obchody Narodowego Święta Niepodległości, stanowi ważny element pamięci o historii. Przypomniał także, jak wiele kosztowała nas niepodległość, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia.

Kom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, podziękował organizatorom za przygotowanie i udostępnienie wystawy – dyrektorowi Muzeum Niepodległości dr Tadeuszowi Skoczkowi oraz Andrzejowi Krzysztofowi Oraczewskiemu, którego obrazy wzbogaciły przedsięwzięcie. Artysta był wyraźnie wzruszony uroczystością, podkreślając obecność sztuki
w pamięci o wartości, jaką jest niepodległe państwo polskie.

Zwieńczeniem uroczystości było zaproszenie zebranych gości do obejrzenia wystawy poświęconej 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentowana ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie ma na celu przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Ukazuje całokształt okoliczności, wydarzeń i postaci, które wpłynęły na odrodzenie się państwa polskiego w listopadzie 1918 r. Wystawę uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje Pana Bohdana Wróblewskiego.

Niezwykle ciekawym uzupełnieniem wystawy są obrazy autorstwa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego, które wpisują się swoją barwą i tematyką w charakter uroczystości. Obok fragmentu instalacji „Las brzozowy i Biało-Czerwony Ptak” zaprezentowane zostały obrazy z wystawy „Biało-Czerwona”.

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP udostępniło również dla zwiedzających zbiory historyczne – umundurowanie żołnierza legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, polowe gazety legionowe, rocznik Policji Państwowej „Na Posterunku” z 1928 r. prezentujący artykuł na temat obchodów Święta Niepodległości, pierwsze niepodległościowe wydawnictwa, a także publikacje albumowe BHiTP KGP.

BHiTP KGP

  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
  • „Drogi do Niepodległej”
Powrót na górę strony