Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – ostatnia odsłona projektu w 2017 roku

Data publikacji 13.11.2017

Ostatnie w tym roku warsztaty w ramach projektu Biura Prewencji KGP i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" odbywają się w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. Do udziału w spotkaniach zaproszenia są: młodzież, osoby bezrobotne i wszyscy ci, którzy zainteresowani są pracą za granicą. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi. Prelegenci dotrą do Nowego Sącza, Mielca, Kielc, Radomska i Rawy Mazowieckiej.

Warsztaty, które odbywają się w dniach 13 - 17 listopada w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim zamykają tegoroczną edycję projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Realizowane od 2014 roku polsko – holenderskie przedsięwzięcie to reakcja na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodych ludzi - uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, a także bezrobotnych i innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Walorem innowacyjnym przedsięwzięcia jest prowadzenie spotkań przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Podczas warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi.

W spotkaniach  ze strony holenderskiej biorą udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej oraz Robin de Tomba z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem. Komendę Główną Policji reprezentuje podkom. Katarzyna Świątek i mł. asp. Szymon Kapusta z Biura Prewencji. 

W latach 2015 – 2017 projektem zainteresowanych było prawie 90 jednostek organizacyjnych Policji. W roku 2016 zrealizowano 5 sesji projektu. Łącznie odbyły się 43 spotkania, w których uczestniczyło ponad 8,5 tys. osób. W roku bieżącym odbyło się już 38 warsztatów. Udział w nich wzięło ponad 5,5 tys. osób.

Przedsięwzięcie od początku cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć duża frekwencja na poszczególnych warsztatach.

(KGP / dm)

Powrót na górę strony