Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w szeregach podlaskiego garnizonu Policji

Data publikacji 13.11.2017

28 nowych policjantów ślubowało dzisiaj „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od nowych funkcjonariuszy przyjęli uczestniczący w uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Ponadto, podczas uroczystości funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej wręczono odznaczenia państwowe i odznaki resortowe.

Dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby w podlaskim garnizonie Policji. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 28 policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Przed Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Zanim jednak młodzi adepci podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Następnie 18 z nich trafi do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, po dwóch funkcjonariuszy do jednostek Policji w Łomży, Augustowie, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, natomiast po jednym do bielskiej oraz zambrowskiej komendy. Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie mogli też dzisiaj liczyć na gratulacje i uściski od swoich, licznie przybyłych bliskich i przyjaciół. Ponadto, uroczystość swoją obecnością uświetnili Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Tadeusz Bronakowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku podpułkownik SG Grzegorz Biziuk oraz kapelani Policji. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. 

Podczas uroczystości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czterech funkcjonariuszy Policji zostało wyróżnionych Medalami ,,Za Długoletnią Służbę”. Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Ponadto, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” siedmiu funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant" otrzymał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Kumpiałowski. Natomiast, Medalem „Za Zasługi dla Policji” odznaczony został Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pułkownik SG Grzegorz Biziuk. Odznaczenie to nadaje się obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, który inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządem terytorialnym lub organizacjami społecznymi. Dwóch policjantów garnizonu podlaskiego otrzymało awans na wyższe stopnie.

Odznaczenia zostały wręczone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza.

Powrót na górę strony