Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy strzelań policyjnych szkolą się w WSPol

Data publikacji 14.11.2017

Pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez instruktorów w zakresie strzelań policyjnych oraz posługiwania się bronią palną podczas zajęć szkolenia strzeleckiego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji – to cel kursu, który rozpoczęło 17 policyjnych instruktorów z Polski.

13 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się 5-dniowe szkolenie skierowane do policjantów posiadających uprawnienia instruktora strzelań policyjnych.

Podczas pobytu w szczycieńskiej Uczelni funkcjonariusze będą pogłębiać wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, a także pierwszej pomocy. W trakcie kursu policjanci będą utrwalali umiejętności postępowania z poszkodowanym m.in. w przypadku wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego, nagłego zatrzymania krążenia, a także prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz praktycznego opatrywania ran postrzałowych.

Każdy policjant uczestniczący w szkoleniu będzie musiał przeprowadzić dla pozostałych kursantów zajęcia szkoleniowe z broni palnej krótkiej, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej oraz z karabinka automatycznego.

(WSPol w Szczytnie / kp)

 

  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
  • Instruktorzy strzelań policyjnych podczas szkolenia
Powrót na górę strony