Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 15.11.2017

W auli Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu MSW we Lwowie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą "Teoria i praktyka zwalczania przestępczości w nowoczesnych warunkach”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Podczas konferencji dr Andrzej Kawecki - Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przemyskiej komendy - przedstawił referat pt. „Krajowa mapa zagrożeń, jako istotne narzędzie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego”.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele ośrodków naukowych, Misji Doradczej Unii Europejskiej z Czech, Hiszpanii, Szwecji i Węgier, w tym również wykładowcy z Polski między innymi mł. insp. Agata Tyburska - wykładowca Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przemyskiej komendy, w tym Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Janusz Kiszka oraz dr Andrzej Kawecki Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, który w ramach panelu „Zagraniczne doświadczenia w przeciwdziałaniu przestępczości”, przedstawił referat „Krajowa mapa zagrożeń, jako istotne narzędzie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego”.

Podczas prezentacji podkreślono, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest obecnie skutecznym narzędziem, dzięki któremu policja i mieszkańcy mogą prowadzić wymianę informacji na temat zagrożeń, a także umożliwiającym każdej zainteresowanej osobie przyczynić się do kształtowania poziomu i poczucia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Potwierdzeniem tego jest fakt, że coraz więcej zgłoszeń naniesionych na mapę zostaje potwierdzonych przez policję. Według danych na dzień 17 marca br. skala zgłoszeń potwierdzonych wynosiła 34,24%, natomiast wg stanu na dzień 8 września br. - 41,45%. Świadczy to zarówno o dobrej pracy samych policjantów, ale również o coraz rozważniejszym korzystaniu z tego narzędzia przez samych obywateli. Dzięki zgłoszeniom naniesionym na mapę policjanci zdiagnozowali 197.728 zagrożeń nurtujących lokalną społeczność, a przez podjęcie dalszych działań zmierzających do ich usunięcia, przyczynili się, nie tylko do poprawy poziomu i poczucia bezpieczeństwa, ale również do utwierdzenia lokalnej społeczności w tym, że ma ona realny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania.

Zaprezentowanie zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy konferencji zadawali liczne pytania. Podobne narzędzie funkcjonuje również na Ukrainie, ale zarządzać nim i nanosić informację może tylko Policja, stąd tak wielkie zainteresowanie faktem, że obywatele sami mogą zgłaszać nurtujące ich zdarzenia, które są później analizowane.

W związku z konferencją w publikacji "Teoria i praktyka przeciwdziałania przestępczości we współczesnych warunkach”, wydanej przez Uniwersytet MSW we Lwowie, ukazał się również artykuł dr Andrzeja Kaweckiego zatytułowany „Krajowa mapa zagrożeń jako istotne narzędzie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego”.

(KWP w Rzeszowie / kp)

 

  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie przemyska policja promowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
Powrót na górę strony