Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne

Data publikacji 16.11.2017

Drugi dzień Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego "InSec 2017" rozpoczął się od panelu poświęconego modernizacji służb mundurowych. Jego moderatorem była dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Małgorzata Borowik, a jednym z prelegentów nadinsp. Helena Michalak, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Stoiska promocyjne prezentowane w sali wystawienniczej centrum konferencyjnego stanowiły prawdziwą gratkę dla ekspertów służb mundurowych oraz pasjonatów militariów. Wszystkich eksponatów można było dotknąć, przymierzyć, sfotografować - w przypadku jednostek broni można było nawet przeładować i dokładnie obejrzeć zarówno znane w policyjnej służbie P-99 Walther, jak również nowe pistolety PR-15, a nawet ciężkie karabiny maszynowe.

W samym centrum sali znajdowało się stoisko polskiej Policji, przygotowane przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy współudziale biur Operacji Antyterrorystycznych, Ruchu Drogowego i Mięczynarodowej Współpracy Policji. Chętni mogli porozmawiać z policjantami, obejrzeć wyposażenie pododdziałów szturmowych i otrzymać kilka wybranych numerów czasopisma POLICJA 997 oraz grę edukacyjną dla najmłodszych. Na dużym ekranie wyświetlane były filmy o Policji.

Modernizacja służb mundurowych

W panelu dotyczącym modernizacji służb mundurowych wzięła udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. Moderowana przez insp. Małgorzatę Borowik dyskusja rozpoczęła się od przedstawienia założeń programu modernizacji służb mundurowych, którego głównym celem jest wzmocnienie ich potencjału. W porównaniu z pierwszym tego rodzaju programem, realizowanym w latach 2007-2011, środki przeznaczone na modernizację są znacznie większe, nawet uwzględniając stopień inflacji. Obecnie Policji przyznano 5 993 029 000 zł, z łącznej kwoty 9 186 697 000 zł podzielonej na wszystkie służby resortu spraw wewnętrznych. Poprzedni program zamknął się kwotą 6 301 058 000 zł, a więc bliską tej, która obecnie trafi do samej tylko Policji.

Zasadniczo, niezależnie od wielkości przyznanych środków, wszystkie służby postawiły przede wszystkim na modernizację  środków transportu oraz systemów informatycznych, które starzeją się najszybciej. Duże kwoty przeznaczone zostały też na wymianę umundurowania.

Odpowiedzialna za pion logistyki nadinsp. Helena Michalak przypomniała, że taki podział kwot nie powinien dziwić, ponieważ Policja jest największą formacją resortu, liczącą 103 tys. funkcjonariuszy i 25 tys. pracowników.

- Ta pierwsza ustawa modernizacyjna pozwoliła nam złapać przysłowiowy drugi oddech, dokonać niezbędnych remontów. Natomiast obecna daje możliwość pozyskania naprawdę nowoczesnego sprzętu. Półtora miliarda przeznaczone zostanie na inwestycje budowlane, z czego ok. 100 mln zł trafi na odtworzenie posterunków Policji. Jeśli chodzi o sprzęt transportowy to zamierzamy kupić ok. 5 tys. nowych pojazdów, zarówno zwykłych, jak i specjalistycznych. Marzeniem byłoby kupno nowych śmigłowców dla Lotnictwa Policyjnego - jeśli się to uda, będzie to jeden z naszych największych sukcesów. Ale modernizujemy również pozostały sprzęt - pojawią się kamery nasobne dla funkcjonariuszy, drony, mundury, kamizelki kuloodporne. Około miliarda złotych przeznaczymy na informatykę i łączność, m.in. terminale mobilne i system TETRA - powiedziała nadinsp. Helena Michalak.

Podczas panelu znalazło się miejsce na przedstawienie przez przedsiębiorców swoich rozwiązań, z których mogłyby skorzystać instytucje mundurowe, m.in. pozwalający na duże oszczędności system sterowania oświetleniem czy zestaw mundurowy wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Z kolei przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej przedstawili swoje oczekiwania i ewentualne ograniczenia, co w przyszłości posłuży poprawie współpracy z oferentami.

Bezpieczeństwo podczas wielkich imprez masowych

To kolejny, półtoragodzinny panel, w którym udział wziął m.in. Andrzej Sprycha, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Dyskusja toczyła się wokół analizy problemu oceny imprez masowych, które - zależnie od ich zasięgu, zainteresowania mediów lub udziału różnych osobistości - budzą często duże emocje społeczne i zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom z pewnością nie będzie jedynie problemem organizatora, lecz wymagało będzie współpracy wielu różnych podmiotów, w tym instytycji zespolonych.

Dyrektor Andrzej Sprycha podkreślił, że kierowany przez niego departament zajmuje się właśnie koordynacją działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tego rodzaju wydarzeń i docenia przede wszystkim wagę intensywnych, szeroko zakrojonych przygotowań na długo przed daną imprezą, uwzględniających zapobieżenie jak największej liczbie negatywnych scenariuszy. W ocenie przedstawiciela MSWiA uznanie imprezy masowej za bezpieczną oznacza przede wszystkim wyeliminowanie możliwych zagrożeń zanim dojdzie do jakichkolwiek nieporządanych zdarzeń, z czym zasadniczo zgadzali się wszyscy uczestnicy panelu. Każdy z nich miał jednak okazję przedstawienia tej problematyki z własnego, często dość wąskiego punktu widzenia, związanego z przypisanymi do danego podmiotu zadaniami. Był to ważny element wymiany informacji i poglądów, na którą często nie ma czasu podczas prowadzonych działań.

W specjalnym liście minister Beata Kempa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podziękowała uczestnikom panelu oraz organizatorom konferencji za podjęcie niezwykle ważnego społecznie tematu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Podkreśliła też wagę efektywnej współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w tego rodzaju działania, podając przykład organizacji zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, podczas których zastosowano wiele nowych, skutecznych rozwiązań, które mogłyby zostać w przyszłości wprowadzone na stałe do katalogu działań służb i instytucji z nimi współpracujących.

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Ten panel zakończył całą konferencję, choć z punktu widzenia poruszonej tematyki z pewnością nie był ostatnim lub najmniej ważnym. Wstępem do dyskusji było uzmysłowienie uczestnikom, jak szerokim pojęciem jest infrastruktura krytyczna, którą większość kojarzy przede wszystkim z przesyłem i zapewnieniem dostaw energii elektrycznej. Tymczasem w zainteresowaniu specjalistów infrastruktury krytycznej znajdują się również obiekty i systemy ważne z punktu bezpieczeństwa państwa - łączność, system bankowy, system ratownictwa, wodociągi i centralne ogrzewanie. Jako przykład przypomniana została sytuacja z pożarem Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, który nie stanowił wprawdzie elementu infrastruktury krytycznej, ale jego uszkodzenie na ponad 200 dni spowodowało problemy z łącznością i przesyłem ciepła, bowiem pod mostem znajdowały się m.in. łącza telekomunikacyjne i ciepłownicze. Niemniej lista obiektów tej infrastruktury ma status niejawny i prowadzona jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Udział w dyskusji insp. Dariusza Minkiewicza związany był z pełnionym przez podległe mu Biuro Prewencji KGP nadzorem nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, do których zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia należy ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, a rolą Policji jest wsparcie w przygotowaniu planów ochrony. Siłą panelu była możliwość wymiany doświadczeń między specjalistami z bardzo różnych dziedzin i gałęzi gospodarki - od Policji po przedstawicieli gazownictwa, których obiekty również podlegają obowiązkowej ochronie. Współpraca jest tu szczególnie ważna, ponieważ ochrona tej infrastruktury jest wspólną sprawą bardzo wielu podmiotów, także firm prywatnych, będących operatorami systemów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

***

Poświęcona problematyce bezpieczeństwa granic państwowych, modernizacji służb mundurowych, bezpieczeństwu wewnętrznemu, ochronie infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwu imprez masowych Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 zorganizowana została podhonorowym patronatem ministra SWiA Mariusza Błaszczaka oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusza Czartoryskiego. Przez dwa dni (15-16 listopada br.) w obradach w stołecznym hotelu Sangate Airport uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele administracji rządowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłu.

(BKS KGP / Piotr Maciejczak, "Policja 997")
 

 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • InSec - bezpieczeństwo wewnętrzne
Powrót na górę strony