Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli MSW Republiki Mołdawii

Data publikacji 17.11.2017

W dniach 14-16 listopada 2017 r. Komenda Główna Policji gościła przedstawicielki resortu spraw wewnętrznych Republiki Mołdawii w ramach wizyty studyjnej odnośnie promowania i wzmacniania roli kobiet w służbach mundurowych organizowanej w ramach instrumentu Komisji Europejskiej TAIEX.

Celem przedsięwzięcia było nie tylko przedstawienie zagranicznym partnerom polskich doświadczeń i wypracowanych rozwiązań w zakresie równouprawnienia płci oraz wzmacniania roli kobiet, ale także zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami i planami strony mołdawskiej.

Organizatorem wizyty ze strony polskiej było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W przedsięwzięciu oprócz ekspertów BMWP KGP wzięli udział także przedstawiciele Biura Kadr, Szkoleń i Obsługi Prawnej KGP, CSP w Legionowie, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Instytucji Demokratycznych i Ochrony Praw Człowieka OBWE (ODIHR) oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Polscy eksperci zaprezentowali gościom zarówno wdrożone rozwiązania prawne, jak i praktyczne aspekty procesu rekrutacji oraz ścieżki zawodowej w Policji oraz działania mające na celu zachęcenie kobiet do pełnienia służby w różnych organach egzekwowania prawa.

Prezentacje obejmowały także tematykę udziału kobiet w cywilnych misjach pokojowych oraz piastujących stanowiska oficerów łącznikowych Policji w kontekście m.in. podejmowania działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w sektorze bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania konfliktom, a w szczególności w procesie podejmowaniu decyzji.

Podczas wizyty przedstawicielki służb mundurowych Republiki Mołdawii miały także okazję spotkać się z kobietami pełniącymi funkcje kierownicze w polskiej Policji, w tym z insp. Anną Gołąbek – Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie ds. logistycznych oraz mł. insp. Pauliną Filipowiak – Zastępcą Dyrektora BMWP KGP ds. operacyjnych.

Strona mołdawska chętnie podejmowała dyskusję na temat podobieństw i różnic polskich oraz mołdawskich rozwiązań, jak również wykazała chęć pogłębiania i rozszerzenia współpracy z polską Policją doceniając tym samym wiedzę polskich ekspertów.

(BMWP KGP / kp)

 

  • Wizyta studyjna przedstawicieli MSW Republiki Mołdawii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli MSW Republiki Mołdawii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli MSW Republiki Mołdawii
Powrót na górę strony