Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia, wyróżnienia i awanse podczas uroczystej zbiórki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Data publikacji 17.11.2017

W sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się wczoraj uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Była to wspólna uroczystość organizowana po raz pierwszy łącznie przez trzy służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji tj. Policję, Straż Graniczną i Państwową Straż Pożarną. W trakcie uroczystości Sekretarz Stanu MSWiA Pan Minister Jarosław Zieliński dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe oraz nagród przyznanych wyróżniającym się w pracy zawodowej funkcjonariuszom.

W uroczystości uczestniczył Minister Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan, a także komendanci innych służb podległych MSWiA.

Lubelski garnizon Policji reprezentował p.o.  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

W trakcie uroczystości Pan Minister Jarosław Zieliński dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe oraz nagród przyznanych wyróżniającym się w pracy zawodowej funkcjonariuszom.

Na mocy Postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadano 31 Medali za Długoletnią Służbę ( w tym 3 złote, 22 srebrne i 6 brązowych). Podczas uroczystości nadano także 15 brązowych medali za zasługi dla Straży Granicznej).

Za długoletnią ofiarną służbę oraz działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyznał srebrną oraz brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Z kolei w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 5  Srebrnych Odznak „Zasłużony Policjant” oraz 9 Brązowych Odznak „Zasłużony Policjant”.

Z kolei za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji, nadał 5 Medali za Zasługi Dla Policji ( złoty, srebrny, 3 brązowe).

Ponadto z okazji Narodowego Święta Niepodległości, za wysoki profesjonalizm, wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrody motywacyjne czterem wyróżniającym się  funkcjonariuszom.

Ponadto podczas uroczystości czterem funkcjonariuszom Policji zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

A.K.

Zobacz galerię zdjęć.

Powrót na górę strony