Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada „profilaktyków” ruchu drogowego

Data publikacji 21.11.2017

Policjanci z komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji będący koordynatorami do spraw profilaktyki w ruchu drogowym, wzięli udział w naradzie, która w dniu 21 listopada 2017 roku odbyła się w Komendzie Głównej Policji

Celem narady zorganizowanej przez Biuro Ruchu Drogowego KGP jest przedstawienie najciekawszych inicjatyw profilaktycznych w obszarze ruchu drogowego realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji. Jednocześnie  spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania kierunków działań i ciekawych inicjatyw na rzecz ruchu drogowego.

Na spotkaniu obecne było kierownictwo Biura Ruchu Drogowego KGP. Witając zebranych Dyrektor Biura mł. insp. Zdzisław Sudoł podkreślił znaczenie profilaktyki w działaniach zapobiegawczych Policji. Kształtowanie postaw uczestników ruchu drogowego poprzez podejmowanie przedsięwzięć w tym obszarze, jest ważnym elementem w sposób znaczący wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki BRD KGP mł. insp. Armand Konieczny zaznaczył, że zachowania uczestników ruchu drogowego zależą zarówno od obecności policjantów na drodze jak i przedsięwzięć profilaktycznych ukierunkowanych na występujące zagrożenia.

W programie narady znalazło się także omówienie ogólnopolskich działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które będą prowadzone w 2018 roku.

(BRD KGP)

  • Narada „profilaktyków” ruchu drogowego
  • Narada „profilaktyków” ruchu drogowego
  • Narada „profilaktyków” ruchu drogowego
  • Narada „profilaktyków” ruchu drogowego
  • Narada „profilaktyków” ruchu drogowego
Powrót na górę strony