Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Termomodernizacja komendy we Włocławku za chwilę ruszy

Data publikacji 21.11.2017

21 listopada Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę z Firmą Budowlaną „Dolmar”, na realizację robót budowlanych przewidzianych w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku". Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na grudzień 2017 r. a ich zakończenie na grudzień 2018 r. Całość inwestycji kosztować będzie ok. 6 mln złotych.

 

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa wykorzystania energii pierwotnej i poprawa efektywności energetycznej budynku.

Projekt przewiduje wykonanie prac dociepleniowych, remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 556 701,40 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie. Pozostałe kwoty tj. ponad 950 tys. złotych pochodzi z budżetu państwa oraz ok 2,5 mln złotych z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. W ramach tych prac wymieniona będzie także stolarka drzwiowa i okienna, posadzki, a całość wewnątrz będzie odmalowana.

Powrót na górę strony