Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praca i współpraca na „żywym organizmie” – ruszyło Laboratorium Operacyjne w Akademii

Data publikacji 23.11.2017

W środę /22 listopada/ w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. przy udziale władz uczelni, samorządowych, studentów, służb mundurowych i współpracujących z nimi instytucji, odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie przybliżenie pracy w służbach takich jak Policja, Straż Graniczna czy Państwowa Straż Pożarna.

Ten dzień zapisze się w Gorzowskiej Akademii na długo. Jest też niezwykle istotny dla służb mundurowych i współpracujących z nią instytucji. To ważny moment również dla Lubuskiej Policji, ponieważ dzięki powstaniu sali operacyjnej będzie mogła ona pozyskiwać w swoje szeregi studentów Akademii, zaznajomionych już w pewnym zakresie ze służbą. Liczne symulacje i ćwiczenia - chociażby zdarzeń kryzysowych - zbudują solidne podstawy do profesjonalnego stosowania algorytmów w określonych sytuacjach. Podczas otwarcia Sali Operacyjnej przeprowadzono symulację, która dotyczyła oficjalnego spotkania Prezydentów Polski i Niemiec w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz ministrów spraw zagranicznych. W działaniach udział wzięli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Służbą wiodącą była Policja, która prowadziła działania w najwyższej formie zabezpieczenia, pod krypt. „VIP”. Dowodzącym operacją policyjną był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Działania zostały podzielone na podoperacje: „Urząd”, „Gorzów”, „Droga” i „Rozpoznanie”. W ramach zarządzonej operacji został utworzony sztab dowódcy operacji.

Jak powiedziała prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża: „To pierwsze warsztaty we właśnie otwartym Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. – Pomysł laboratorium nasunął mi się, kiedy zobaczyłam podobną salę, ale o mniejszym zakresie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – Realizacją pomysłu w praktyce zajął się prof. Bogusław Jagusiak, wykładowca AJP”.

A co o nowej inwestycji powiedział podinsp. Dariusz Maciejewski - Naczelnik Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp.?: „Z aż taką salą symulacyjną się osobiście nie spotkałem. W Szczytnie jest co prawda sala multimedialna, ale typowo do działań policyjnych. Nie aż w takim zakresie, jak ta. Mamy możliwość przeprowadzenia symulacji zdarzeń, które mogą zaistnieć na terenie naszego garnizonu lubuskiego we współpracy ze Strażą Graniczną, Państwowa Strażą Pożarną, Urzędem Wojewódzkim itp. Studentom zaś pokazujemy, jak na co dzień pracujemy przygotowując operacje policyjne i zabezpieczając imprezy masowe…”.

Sala Operacyjna składa się z siedmiu pomieszczeń tzw. boksów wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, dzięki którym można się komunikować drogą mailową oraz systemy telekomunikacyjne.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

video: sierż. szt. Maciej Kimet

sierż. szt. Paweł Frąckiewicz

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.42 MB)

Powrót na górę strony