Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Narkotyki dopalacze – nie tędy droga” - konferencja w Siedlcach

Data publikacji 24.11.2017

Wczoraj w Siedlcach odbyła się konferencja pod hasłem „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tematy poruszane podczas konferencji związane były ze skalą zagrożenia środkami psychoaktywnymi, sposobami, metodami przeciwdziałania zagrożeniom uzależnieniem i regulacjami prawnymi.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii antydopalaczowej z dyrektorami szkół, pedagogami, psychologami z terenu powiatów siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, węgrowskiego i sokołowskiego. Konferencję otworzyli Adam Skup dyrektor siedleckiej delegatury Kuratorium Oświaty oraz Komendant Miejski Policji w Siedlcach podinsp. Andrzej Dziewulski.

Prelegentami podczas konferencji byli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podkom. Irmina Małek-Przepiórka i sierż. szt. Ewa Jaworska oraz Joanna Like Kierownik Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Wiceprezes Sądu Rejonowego sędzia Jolanta Warsz Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Siedlcach, ks. Paweł Wojdat Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej specjalista terapii uzależnień oraz przedstawicielka Zespołu Szkół w Sabinach Pani Anna Chmiel. Prowadzącą Konferencję była Agnieszka Jankowska starszy specjalista w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach.

Przedstawiciele instytucji uczestniczących w konferencji omawiali nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem, w celu jego kompleksowego poznania. Podkreślano, że różne instytucje muszą ze sobą współdziałać, a programy profilaktyczne trzeba wprowadzać już od najmłodszych lat życia dziecka, aby uzyskać wymierne efekty.

Konferencja naukowa to początek działań jakie będą podejmowane na terenie Mazowsza w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” w roku szkolnym 2017/2018. Agnieszka Jankowska z Kuratorium Oświaty przedstawiła harmonogram działań, które będą realizowane w ramach kampanii m.in. szkolenia, prelekcje i debaty. Szkolenia i prelekcje będą adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do rodziców. Dodatkowo szkoły będą podejmowały przedsięwzięcia interaktywne, tj. konkursy (plastyczne, graficzne, filmowe, literackie, muzyczne, itp.), festyny, pikniki, spektakle teatralne lub filmowe, które wpisuj a się w tematykę powyższej kampanii, a jednocześnie angażują młodych ludzi w profilaktykę oraz wskazują im alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu.

 

Opr. podkom. Irmina Małek-Przepiórka/sierż. szt. Ewa Jaworska WP KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony