Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi oficer łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii

Data publikacji 24.11.2017

Z dniem 17 listopada br. podinsp. Bartosz Furgała objął stanowisko radcy Ambasady RP w Londynie, a tym samym rozpoczął realizację zadań oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii. Służbę na wyspach będzie pełnił wspólnie z mł. insp. Moniką Sokołowską, która jest obecna na stanowisku oficera łącznikowego już od 2015 r.

Wprowadzenie na stanowisko zbiegło się ze spotkaniem zorganizowanym z okazji święta polskiej Policji w Ambasadzie RP w Londynie. Umożliwiło to zapoznanie się funkcjonariusza z pracownikami Ambasady, jak również z przedstawicielami brytyjskich służb, z którymi na co dzień współpracują polscy oficerowie łącznikowi.

Decyzja o oddelegowaniu drugiego funkcjonariusza na stanowisko oficera łącznikowego w Londynie podjęta została w 2016 roku, a u jej podstaw leżała potrzeba intensyfikacji wymiany informacji z partnerem brytyjskim w obliczu znacznej liczby wspólnie realizowanych spraw. Z instytucji oficera łącznikowego polska Policja korzysta już od dwudziestu lat, a pierwsze stanowisko w Londynie zostało utworzone w 2008 r.

W toku wymagającego procesu doboru swoje kwalifikacje potwierdził podinsp. Bartosz Furgała - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 2004 r. W trakcie dotychczasowej służby pełnił funkcje kierownicze, w tym m.in. na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji oraz Zastępcy Dyrektora Gabinetu KGP.

(BMWP KGP/ mw)

  • Drugi oficer łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii
  • Drugi oficer łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii
Powrót na górę strony