Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawidłowe funkcjonowanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych

Data publikacji 27.11.2017

Prawidłowe funkcjonowanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych to tematyka szkolenia skierowanego do funkcjonariuszy wydziałów prewencji i sztabu województwa lubelskiego. Organizatorem szkolenia był Wydział Konwojowy KWP w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy wydziałów z komend miejskich i powiatowych oraz sędziowie z VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Lublinie oraz III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Zamościu.

W miniony piątek tj. 24 listopada br., w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie, odbyło się szkolenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Konwojowy KWP w Lublinie z myślą o naczelnikach Wydziałów Prewencji i Sztabu Policji komend miejskich i powiatowych garnizonu lubelskiego, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad pomieszczeniami dla osób zatrzymanych. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także sędziów VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Lublinie oraz III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Zamościu.

Tematyka szkolenia obejmowała szereg zagadnień dotyczących zarówno pełnienia służby w PdOZ, jak również sprawowanego nadzoru nad policjantami wykonującymi czynności w tym zakresie. Zorganizowane szkolenie pozwoliło także na wymianę doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, co jest niezwykle istotne w trakcie pełnienia tego rodzaju służby na co dzień.

(KWP w Lublinie / mg)

Powrót na górę strony