Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim”

Data publikacji 29.11.2017

Projekt działań edukacyjno-profilaktycznych p.t. „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim” został przygotowany przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie i Urząd Gminy w Garwolinie w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Program ma na celu edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości obywateli i nabycie umiejętności chronienia siebie i innych. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017r. I potrwa do końca b.r. W ramach projektu zaplanowano 100 spotkań edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do przedszkolaków i uczniów wszystkich szkół z powiatu garwolińskiego poświęconych problemowi przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa w Internecie, zachowań ryzykownych, zażywania substancji psychoaktywnych, zachowań o charakterze demoralizacyjnym, odpowiedzialności karnej nieletnich jak również spotkania profilaktyczne z wykorzystaniem filmu fabularnego, poświęcone profilaktyce przemocy w rodzinie, adresowane do uczniów szkól średnich, seniorów.

Zaplanowano również 10 spotkań edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do rodziców  uczniów placówek oświatowych w powiecie garwolińskim. Spotkania poświęcone są konsekwencji w wychowaniu, roli rodzica i właściwego kształtowania młodego człowieka, co stanowi realizację założeń profilaktyki polegającej na wychowaniu do wartości.

Cykl szkoleń dla seniorów z powiatu garwolińskiego na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa podczas zakupów poza lokalem handlowy, bezpieczeństwa w rodzinie i umiejętności szukania pomocy w sytuacji zagrożenia. 27 września br. odbyła się konferencja poświęcona problemowi zaniedbania dzieci i młodzieży adresowana do nauczycieli, pracowników służby zdrowia, pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, policjantów i kuratorów sądowych, a 3 października br. ogłoszono dniem seniora.

Z kolei 23 listopada br. w Kinie Wilga odbył się  przegląd filmów profilaktycznych zgłoszonych do konkursu na film profilaktyczny w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego p.t. „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim”. W działaniu tym wzięło udział dziewięć szkół, które w sumie nagrały jedenaście filmów. Były to:

 • Katolickie Gimnazjum w Garwolinie - film p.t.”Szanuj życie”
 • Szkoła Podstawowa nr.1  w Garwolinie - filmy p.t.”Film profilaktyczny kl.IIAB”   

            -„Film profilaktyczny o negatywnym działaniu narkotyków na organizm człowieka”

            -”Oczami nastolatków”

 • Szkoła Podstawowa nr.2 w Garwolinie - film p.t.”Przemoc”
 • Szkoła Podstawowa Maciejowice –  film p.t.”Moja Historia o dręczeniu”
 • Szkoła Podstawowa Samogoszcz - film p.t.”Zagrożenia nastolatków”
 • Szkoła Podstawowa Trąbki - film p.t.”Królewna Śnieżka”
 • Szkoła Podstawowa Trojanów – film p.t.” Czy warto?”
 • Szkoła Podstawowa Życzyn – film p.t.”Szkolna rzeczywistość”
 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie – film p.t. „Gra zwana życiem”.

Wszystkie filmy zostały przygotowane bardzo dobrze pod kątem merytorycznym, również ciekawie pokazywały prezentowany temat i obszar zagrożeń, jednak jury było zobligowane do wyłonienia najlepszych produkcji filmowych przygotowanych przez uczniów.

Po dokonanej ocenie punktowej wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce Szpital Mazowiecki w Garwolinie – film p.t. „Gra zwana życiem”.
 • II miejsce Szkoła Podstawowa Trojanów – film p.t.” Czy warto?”
 • III miejsce Szkoła Podstawowa nr.2 w Garwolinie - film p.t.”Przemoc”

Wyróżnienie; Katolickie Gimnazjum w Garwolinie - film p.t.”Szanuj życie”

Nagrody wręczyli szefowie instytucji prowadzących projekt: Marcin Kołodziejczyk - Wójt Gminy Garwolin oraz mł.insp.Krzysztof Kędziorek - Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie. Wydarzenie i wręczenie nagród swoją obecnością uświetnił Pan Marek Chiałowski - Starosta Powiatowy w Garwolinie.

Realizacja projektu

W piątek 9 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie projektu profilaktycznego pt." Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim" przygotowanego przez Urząd Gminy Garwolin i Komendę Powiatową Policji w Garwolinie w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej". W gościnnych murach Zespołu Szkół im. S. Staszica w Miętnem, Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie mł. insp. Iwona Czarnocka i Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk  uroczyście zainaugurowali cykl działań profilaktycznych adresowanych do mieszkańców powiatu garwolińskiego. Drugą częścią tego wydarzenia było spotkanie profilaktyczne poświęcone problemowi przemocy w rodzinie. Kilkuset uczniów  miało okazję poszerzyć wiedzę na temat tego zjawiska, jego uwarunkowań psychologicznych i społecznych. Młodzi ludzie dowiedzieli się także jak radzić sobie w przypadku wystąpienia tego problemu i gdzie szukać pomocy. Ilustracja problemu przemocy w rodzinie był film fabularny Joanny Kos Krauze i Krzysztofa Krauze pt.Plac Zbawiciela, który pokazuje skutki przemocy w rodzinie i braku wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą.

27 września br. w garwolińskim kinie odbyła się konferencja adresowana do pedagogów, psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników  ośrodków pomocy społecznej i przedstawicieli służby zdrowia. Tematem przewodnim spotkania było zaniedbywanie dzieci w procesie wychowania, skutki tego zjawiska, skuteczne zapobieganie i pomoc rodzinom, w których problem już wystąpił. Konferencja zgromadziła liczną grupę odbiorów, do kina przybyło 160 osób. Uroczystej inauguracji dokonali mł.insp. Iwona Czarnocka Komendant Powiatowy Policji oraz Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono specjalistów z różnych dziedzin.

Asp. Danuta Kalinowska z Wydziału Prewencji KPP Garwolin przedstawiła zarys prawny zjawiska oraz jego skutki polegające na podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań niezgodnych
z prawem i zachowań ryzykownych, które często prowadzą do uzależnień, skrzywdzenia i  marginalizacji społecznej. Psycholog Katarzyna Fenik-Gaberle z Instytutu Psychologii Zdrowia bardzo ciekawie przedstawiła skutki zaniedbywania dzieci polegające na powstawaniu zaburzeń emocjonalnych, budowaniu niewłaściwych wzorców relacji oraz doznawaniu krzywd i następującej po nich traumy. Kolejną prelegentką była Alicja Budzyńska-psycholog, biegły sądowy, przedstawiciel  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która opowiedziała o krzywdzeniu dzieci w sferze seksualnej. Wykład ten był bardzo ciekawy, choć traktował o bardzo poważnym problemie społecznym skutkującym traumatycznymi przeżyciami dla osób pokrzywdzonych.
Następnie psycholog Anna Laskowska z Prywatnego Centrum Pomocy Psychologicznej Synthesis przybliżyła temat phubbingi u mindfulness, czyli uważności i skupienia na rozmówcy; relacji w kontekście nowinek technologicznych: smartfonów, tabletów itp. Podkreśliła, że owszem telefony przybliżają odległy świat i dalekich znajomych, jednak  wpływają na pogorszenie relacji w rodzinach i pomiędzy bliskimi. Temat ważny i poważny, został zaprezentowany bardzo przyjemnie i fachowo.
Dyrektor Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie Marek Ignaczak zaprezentował model oddziaływania wychowawczego, który ma chronić młodych ludzi przed wchodzeniem w niewłaściwe relacje i podejmowaniem niezgodnych z prawem, ryzykownych działań. Największy nacisk został położony na dobre relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami, rozmowy i uwagę poświęcaną dzieciom niezależnie od ich etapu rozwojowego. Terapeuta Anetta Stobiecka-Donicz z Fundacji Samsara zaprezentowała wachlarz działań ukierunkowanych na dzieci i młodzież dotkniętych problemem zaniedbania. Podkreśliła rolę terapii, dialogu motywującego i innych oddziaływań korekcyjnych, które mogą pomóc odbudować właściwy system wartości, zbudować pozytywne relacje międzyludzkie, stworzyć ochronę przed krzywdzeniem i przed destrukcyjnym działaniem samego dziecka czy nastolatka.

Podsumowaniem spotkania był występ Teatru Rękawiczka, który przedstawił spektakl pt.„Sekret” w reżyserii Izabeli Rękawek. Tematyka spektaklu doskonale wpisywał się w myśl przewodnią konferencji i stanowiła podsumowanie konferencji
Każdy z uczestników mógł znaleźć coś istotnego, obszar, zagadnienie, które go szczególnie interesuje i jest mu bliskie w kontekście zawodowym i wymiarze życia prywatnego.

3 października br. w Kinie Wilga odbył się powiatowy dzień seniora. Przybyła liczna grupa seniorów z całego powiatu garwolińskiego. Uroczystego otwarcia dokonali mł.insp.Iwona Czarnocka komendant powiatowy policji i  wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, głos zabrali także starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski i burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski. Wydarzenie miało uzmysłowić seniorom, że można łączyć przyjemne z pożytecznym, uczyć się i świetnie bawić.
Jako pierwsi na scenie wystąpili seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodni w Sobolewie, którzy przedstawili spektakl p.t. "Kopciuszek"  w reż.Elżbiety Radziej. Następnie zagadnienia bezpieczeństwa osób starszych w domu i przestrzeni publicznej omówiła asp.Danuta Kalinowska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie prezentując zebranym film Komendy Stołecznej Policji pt. "Nie daj się złowić". st.sierż.Krzysztof Sykuła z Wydziału Ruchu Drogowego przedstawił zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym dedykowane kierowcom pojazdów mechanicznych i niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. każdy z uczestników otrzymał opaskę odblaskową. o tym jak bezpiecznie podejmować decyzje cywilno-prawne,
czyli o prawach konsumenta w sytuacji dokonywania zakupów i umów na świadczenie usług poza lokalem handlowym mówił adwokat Marek Wojdat. Kolejne prelekcje traktowały o tematach przyjemnych i bardzo potrzebnych. Kinga Smak  opowiedziała o wykorzystaniu elementów arteterapii w ofercie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach  skierowanej do seniorów, natomiast Iwona Poreda zaprezentowała ofertę Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Garwolinie z uwzględnieniem audiobooków i urządzenia dla osób starszych, niepełnosprawnych Czytak Plus, które odtwarza książki zapisane w formacie MP3. Uczestnicy spotkania mieli czas na integracje podczas przerwy kawowej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie.

Po przerwie rozpoczęto cykl wykładów na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia. Magdalena Kasprzak z Centrum Dietetycznego Naturhause opowiedziała o potrzebie dopasowania diety i aktywności do wieku. Farmaceutka Joanna Lechnio przybliżyła temat bezpiecznego stosowania leków, suplementów diety i ziół, ostrzegła także przed najistotniejszymi zagrożeniami wynikających z nieprawidłowego stosowania tych środków. Następnie Renata Liszewska
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Garwolinie opowiedziała o profilaktyce i leczeniu grypy, a studentka pielęgniarstwa Paulina Całczyńska zaprezentowała tematykę chorób cywilizacyjnych min. nadciśnienia, udarów, cukrzycy, osteoporozy i wskazała jak im skutecznie zapobiegać.

Podsumowaniem tego bogatego w wiedzę dnia była bardzo zabawna komedia Stefanii Grodzieńskiej pt."Kawałaki męskie i żeńskie" w reż.Izabeli Rękawek  przygotowana przez Teatr O!Mamy działający przy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
Dla niestrudzonych ostatnim punktem programu były warsztaty makijażu prowadzone przez wizażystkę Annę Parol, panie mogły poczuć się piękniej, pewniej.
Podczas całego wydarzenia można było zasięgnąć rady pielęgniarki i dietetyka, porozmawiać z przedstawicielami PSSE w Garwolinie oraz zapoznać się z ofertą Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie i Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie.
Uczestnicy spotkania wyrażali nadzieję, że Powiatowy Dzień Seniora na stałe wpisze się w kulturalny kalendarz powiatu garwolińskiego.

(asp.Danuta Kalinowska / KWP Radom)

Powrót na górę strony