Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyście otwarto komisariat Policji w Pruchniku i posterunek w Niebylcu

Data publikacji 29.11.2017

Kolejne jednostki Policji pojawiły się na mapie Podkarpacia. Dziś policjanci z Pruchnika odebrali symboliczne klucze do nowej siedziby komisariatu, a policjanci z Niebylca do reaktywowanego posterunku Policji. W uroczystości otwarcia udział wzięła insp. Małgorzata Borowik - Dyrektor Biura Logistyki KGP oraz Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch.

Wczoraj w Pruchniku symbolicznie otwarto komisariat Policji, który powstał w miejsce dotychczasowego posterunku. Staraniem miejscowych władz powiększono obsadę dotychczasowej jednostki. Od listopada, służbę w Pruchniku pełni 14 funkcjonariuszy, w tym 7 dzielnicowych. Na potrzeby Policji samorząd przekazał budynek przy ul. Szkolnej 10. Kilkanaście miesięcy temu rozpoczęto tam gruntowny remont i adaptację budynku. Inwestycję w całości sfinansowano ze środków gminy Pruchnik, na ten cel wydatkowano ponad milion złotych. Środki na wyposażenie pomieszczeń przeznaczyły także samorządy sąsiednich gmin Rokietnica i Roźwienica.

Także wczoraj symbolicznie rozpoczął swoje funkcjonowanie Posterunek Policji w Niebylcu, w powiecie strzyżowskim. Staraniem władz gminy Niebylec i jej mieszkańców przywrócono posterunek, który zlikwidowany został w 2012 roku. W ostatnich latach funkcjonował tam punkt przyjęć dzielnicowych. Wyremontowany posterunek mieści się  w budynku, który wraz z nieruchomością, stanowią własność Gminy Niebylec. Całość kosztów odtworzenia posterunku poniósł Wójt Gminy Niebylec.

Dowódcą wczorajszych uroczystości był mł. insp. Henryk Moskwa - Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, to jemu podlega nowo powstały komisariat w Pruchniku. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentantów służb mundurowych oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Gości przywitał insp. Zbigniew Sowa pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych obiektów, w szczególności władzom samorządowym. Mówił: "jestem przekonany, że zrealizowane inwestycje w wymierny sposób wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności, wzrośnie też skuteczność naszych działań." 

Insp. Małgorzata Borowik - Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który skierowany został do komendanta wojewódzkiego, w związku z tą uroczystościąWicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch skierował do policjantów gratulacje i życzenia. Głos zabrał również nadinsp. Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, do niedawna szef podkarpackich policjantów.

O potrzebie działania na rzecz lokalnego bezpieczeństwa i wspierania inicjatyw, które temu służą, wiele mówili samorządowcy - Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Wójt Niebylca Zbigniew Korab, oraz Starosta Strzyżowski Robert Godek

Komendant Komisariatu  Policji  w Pruchniku asp. sztab. Wojciech Mikłasz oraz kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp. sztab. Mariusz Florek odebrali z rąk insp. Małgorzaty Borowik symboliczne klucze do nowych obiektów. Pomieszczenia, w których pracować będą  pruchniccy policjanci poświęcił ks. Marek Buchman - duszpasterz podkarpackiej Policji oraz proboszcz parafii w Pruchniku ks. prałat Piotr Kandefer.

Powrót na górę strony