Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi z młodzieżą o przemocy w rodzinie

Data publikacji 05.12.2017

Z początkiem grudnia dzielnicowi podgorzowskich gmin rozpoczęli cykl spotkań z młodzieżą w ramach programu profilaktycznego „Znam dzielnicowego - razem tworzymy bezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie realizowane przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ukierunkowane jest na przeciwdziałanie przemocy domowej oraz upowszechnianie kontaktu do dzielnicowego i lokalnych instytucji pomocowych.

Zapobieganie przemocy w rodzinie oraz ściganie jej sprawców należy do priorytetowych, ustawowych zadań Policji. Nie jest to jednak zadanie, które funkcjonariusze są w stanie realizować samodzielnie. Bardzo ważnym elementem w systemie przeciwdziałania przemocy domowej jest współdziałanie dzielnicowego, czyli policjanta tzw. „pierwszego kontaktu” - będącego najbliżej problemów mieszkańców - z innymi instytucjami, np. z ośrodkiem pomocy społecznej lub z placówkami oświatowymi. Konieczność tej ścisłej współpracy podkreślają podczas spotkań z młodzieżą dzielnicowi i pracownicy socjalni, rozmawiając z młodymi ludźmi o różnych aspektach przemocy w rodzinie. Realizacja programu prewencyjnego skierowanego do uczniów klas gimnazjalnych wpisuje się w szereg działań dążących do zmiany świadomości w społeczeństwie na temat przemocy domowej, a w konsekwencji do skuteczniejszej ochrony i pomocy jej ofiarom.

Założeniem pilotażowego programu, realizowanego na terenie gmin Deszczno, Bogdaniec, Kłodawa, Lubiszyn i Santok, jest stworzenie okazji do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat różnych form przemocy, stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie oraz sposobów właściwego reagowania na sytuacje przemocowe. Podczas zajęć, dzielnicowy wraz z pracownikiem gminnego ośrodka pomocy społecznej przedstawiają główne cele procedury „Niebieskie Karty” oraz wskazują w jakich sytuacjach i gdzie należy zwrócić się o pomoc. Rozdawane w szkołach ulotki informacyjne zawierają niezbędne dane kontaktowe dzielnicowego oraz adresy i numery telefonów instytucji pomocowych na terenie gminy i powiatu.

 

Źródło: sierż. Magdalena Zguczyńska

Wydział Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.

Foto: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony