Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci nigdy nie pozostają sami w trudnej sytuacji

Data publikacji 05.12.2017

Służba w Policji jest nieustannie związana z narażeniem życia i zdrowia funkcjonariuszy wykonujących codzienne obowiązki. Policjanci w sytuacjach kryzysowych nigdy nie pozostają sami bez pomocy. Wspierani są przez kolegów, przełożonych, Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym los pojedynczego policjanta i jego rodziny nie jest obojętny. Szczególną troską objęci są policjanci, którzy ucierpieli w trakcie policyjnych akcji.

Policjanci, którzy w ostatnim czasie zostali ranni podczas wykonywania obowiązków w województwie dolnośląskim, zostali objęci kompleksową opieką psychologiczną, medyczną i również wsparciem finansowym. Komendant Główny Policji zapewnił również pełne wsparcie przełożonym policjantów, którzy pozostają w ciągłym kontakcie z poszkodowanymi i ich rodzinami.

Dotyczy to również sytuacji policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji rannych w Inowrocławiu, gdzie podczas wykonywania czynności służbowych poszkodowani zostali dwaj policjanci. Bezzwłocznie zostali przewiezieni do szpitala, gdzie trafili pod opiekę lekarską.

Natychmiast po zdarzeniu na miejsce do Inowrocławia pojechali komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, aby wesprzeć i zorganizować pomoc poszkodowanym policjantom. W tym celu jeszcze w nocy spotkali się z lekarzami, aby ustalić możliwości dalszego leczenia i zapewnienia najlepszej opieki.

Koordynowali także działaniami, aby precyzyjnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Wszystkie czynności procesowe nadzorował prokurator, który czuwał nad właściwym zabezpieczaniem śladów.

Ranni mogli liczyć także na pomoc i wsparcie innych policjantów. Błyskawicznie po kraju rozesłano apel o zbiórkę krwi dla policjanta, który odniósł poważniejsze obrażenia. Krew była niezbędna do przeprowadzenia kolejnych operacji nogi i twarzoczaszki. W akcję oddawania krwi zaangażowało się wiele osób, nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze innych służb. Łącznie przez kilka dni policjanci zebrali niemal 50 litrów krwi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, w towarzystwie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamila Brachy, tuż po zdarzeniu odwiedzili rannego policjanta w szpitalu, przekazując mu słowa wsparcia i zapewnienie o udzieleniu pomocy. Jak tylko stan zdrowia pozwolił, Komendanci również odwiedzili w szpitalu drugiego z policjantów, który odniósł poważniejsze obrażenia.

Komendant Główny Policji przyznał wsparcie finansowe rannym policjantom. Pomocy materialnej udzielił także Komendant CBŚP. Równocześnie koledzy z pracy wsparli finansowo rannych i ich rodziny.

Komendanci i policjanci udzielają nadal wszelkiej możliwej pomocy zarówno rannym, jak i ich najbliższym.  

KGP

Powrót na górę strony