Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy partner WSPol – Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie

Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziła sześcioosobowa delegacja Ludowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Celem wizyty zagranicznych gości było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uczelniami, a także zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem szczycieńskiej Uczelni.

5 grudnia br. pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, a Ludowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie (Chiny) zostało zawarte porozumienie, w ramach którego Uczelnie będą mogły podejmować wspólne działania na rzecz współpracy w obszarze szkolnictwa policyjnego, wymiany kadry czy wyników badań naukowych.

Swoje podpisy pod umową złożyli insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz I Komisarz Policji Fan Jingyu – Szef Ludowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie.

Podczas spotkania Komendant-Rektor zapoznał gości ze strukturą oraz funkcjonowaniem szczycieńskiej Uczelni, a także wspólnie z przedstawicielami wydziałów oraz instytutów WSPol odpowiadał na zadawane pytania.

Współpraca pomiędzy Uczelniami opierać się będzie przede wszystkim na prowadzeniu m.in. badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bieżącej problematyki policyjnej, wymianie studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym i badawczym, wizytach kadry w celu wymiany doświadczeń z zakresu edukacji i działalności naukowej, udziale w konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych; wzajemnej pomocy w zdobywaniu, uzupełnianiu oraz wymianie materiałów i doświadczeń służących przygotowaniu i realizacji procesu kształcenia, prowadzenia działalności naukowo-badawczej czy  wymianie informacji naukowych.

Podpisanie porozumienia było znakomitą okazją do zwiedzenia przez gości z Chin bazy dydaktycznej WSPol. Przedstawiciele Uniwersytetu z Pekinu zobaczyli m.in. symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, obiekty sportowe w tym strzelnicę, basen, siłownię oraz specjalistyczne pracownie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego.

(WSPol w Szczytnie / mg)

  • Nowy partner WSPol – Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie
  • Nowy partner WSPol – Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie
  • Nowy partner WSPol – Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie
  • Nowy partner WSPol – Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie
Powrót na górę strony