Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja polsko - niemiecka, współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji

Data publikacji 06.12.2017

W Szczecinie odbywa się polsko - niemiecka konferencja pt. „polsko - niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji - intensyfikacja współpracy jednostek Policji w zakresie komunikacji społecznej”

W konferencji biorą udział  policjanci i pracownicy Policji garnizonu zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Brandenburgii, zajmujący się współpracą z mediami oraz kształtowaniem wizerunku Policji.


Wczoraj Dowódca Oddziału Prewencji Policji KWP  w Szczecinie mł. insp. Ryszard Gan  przedstawił  praktyczne informacje na temat organizacji uroczystości ceremonialnych w jednostkach Policji. Odbył się także praktyczny pokaz musztry.


Natomiast Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół   i przedstawiciel niemieckiej Policji omówił wspólne przedsięwzięcia służb w celu poprawy bezpieczeństwa  i budowania wizerunku formacji policyjnych.


Dziś natomiast odbędzie się konferencja prasowa poświęcona omówieniu projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego”, którego celem jest zapewnienie wysokiego stanu bezpieczeństwa w czasie obsługi wypadków na polskich i niemieckich odcinakach dróg wspólnego obszaru transgranicznego.

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG

  • Konferencja Polsko- niemiecka – współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunki Policji
  • Konferencja Polsko- niemiecka – współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunki Policji
  • Konferencja Polsko- niemiecka – współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunki Policji
Powrót na górę strony