Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoliliśmy się w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej

Data publikacji 06.12.2017

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz otworzył szkolenie dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości farmaceutycznej. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni specjaliści oraz policjanci naszego województwa. Celem przedsięwzięcia było pogłębienie i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy zwalczających tego typu oszustwa.

Pan komendant otworzył je przedstawiając w skrócie tematykę spotkania. Przypomniał również ostatnią znaczącą realizację związaną właśnie z tego typu przestępstwami. http://opolska.policja.gov.pl/op/aktualnosci/9069,Tabletki-na-przerwanie-ciazy-okazaly-sie-magnezem.html

Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem oraz związanej z tym przestępczości internetowej.

Na spotkaniu rozmawiano także o przestępstwach związanych z przemytem oraz nielegalnym handlem gatunkami zwierząt objętych ochroną prawną. Odniesiono się również do wyrobów medycznych wytwarzanych z tych gatunków.

W szkoleniu uczestniczył m.in. Pan dr. hab. Zbigniew Fijałek - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności w Warszawie, radca Pan Krzysztof Jop oraz policjanci naszego województwa. Inicjatorem szkolenia był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz oraz Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu.

  • Szkoliliśmy się w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej
  • Szkoliliśmy się w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej
  • Szkoliliśmy się w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej
Powrót na górę strony