Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego”

Data publikacji 08.12.2017

Dwudniowe Seminarium Szkoleniowe dla dzielnicowych, w Ośrodku Szkoleniowym w Łagowie, zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją Contra Crimen. Szkolenie nosiło tytuł „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego” i zrealizowano je w ramach Projektu pod tą sama nazwą w ramach dofinansowania w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (listopad – grudzień 2017).

Seminarium Szkoleniowe pn. „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego”, które otworzył mł. insp. Zbigniew Pytka - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., skierowane było do dzielnicowych mianowanych lub przewidzianych do mianowania na stanowisko starszego dzielnicowego z województwa lubuskiego. W sumie do Łagowa zjechało 48 dzielnicowych oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP z Zespołu ds. Organizacji Służby.

Celem Seminarium było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie efektywnej komunikacji potrzebnej w nawiązywaniu kontaktów z lokalną społecznością oraz rozwiązywaniu konfliktów, w szczególności wśród młodzieży. W pierwszym dniu swoje wykłady i warsztaty mieli eksperci/terapeuci z tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy – Marta Sowińska-Kantor i Sebastian Mazgaj. W ramach wykładów poruszono treści związane z warunkami dobrej i skutecznej komunikacji, technikami aktywnego słuchania oraz budowania komunikatów „ja” i komunikacji wg modelu Porozumienia Bez Przemocy. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są bariery komunikacyjne, na czym polega najwięcej komunikacyjnych błędów, ale przede wszystkim jak poprawnie komunikować się ze sobą. Ponadto w ramach warsztatów dzielnicowi zapoznali się z formami identyfikacji potrzeb swoich/”klienta”, rozpoznawania i kontroli własnych emocji, metod i technik stosowanych w pracy z „ trudnym klientem” w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

W drugim dniu nadkom. Marcin Maludy Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., przeprowadził warsztaty z wystąpień publicznych i technik budowania informacji prasowej pod tytułem „Dzielnicowi w mediach”. Nadkom. Marek Krycki,  ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. przedstawił zebranym temat „Plany działania priorytetowego – nowe narzędzie w służbie dzielnicowego. Prawidłowe zidentyfikowanie zagrożeń, sporządzanie dokumentacji oraz praktyczne aspekty realizacji planów działania priorytetowego”. Funkcjonariusz zaprezentował również „Poradnik spotkań dzielnicowych z dziećmi i młodzieżą”. Natomiast podinsp. Agnieszka Dygas, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. przybliżyła istotę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia diagnozowania zagrożeń w rejonach służbowych dzielnicowych.

Wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP, Seminarium podsumował i zakończył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz. Komendant wręczył uczestnikom specjalne Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Seminarium.  

Seminarium zorganizowano w ramach Projektu „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (listopad – grudzień 2017).  

 

Opracował: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony