Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od nich wszystko się zaczyna – dyżurni doskonalą swe umiejętności

Data publikacji 08.12.2017

W siedzibie Lubuskiej Policji swoje umiejętności doskonalili oficerowie dyżurni z komend miejskich i powiatowych garnizonu lubuskiego. Policjanci na co dzień przyjmujący zgłoszenia i prośby o pomoc, podczas czterodniowego szkolenia pogłębiali swoją wiedzę z zakresu obsługi systemów policyjnych, sytuacji kryzysowych, współpracy z operatorami numeru „112”, a także uczestniczyli w warsztatach praktycznych z psychologiem. Wszystko po to aby sprawnie i profesjonalnie służyć pomocą mieszkańcom.

Dyżurny pełni bez wątpienia jedną z najważniejszych funkcji w całym policyjnym organizmie. Odbiera setki zgłoszeń telefonicznych, wysyła na interwencje policyjne patrole i sprawuje nad nimi stały nadzór. Sami policjanci pełniący służbę patrolową czy w ruchu drogowym, podkreślają jak istotna jest z punktu widzenia ich pracy współpraca z dyżurnymi.

Wiedza i doświadczenie jest niezbędne w wykonywaniu zadań postawionych przed oficerami dyżurnymi. Dlatego też Lubuska Policja stale organizuje szkolenia dyżurnych. Od wtorku do piątku (5–8 grudnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbył się już siódmy etap szkoleń, w którym wzięli udział dyżurni z komend miejskich i powiatowych województwa lubuskiego.

Pierwszy i drugi dzień szkolenia poświęcony był obsłudze Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji i  Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Z tymi systemami policjanci mają do czynienia podczas codziennej służby. Podczas zajęć praktycznych dyżurni doskonalili się w zakresie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia działań blokadowo–pościgowych, zarządza akcjami i operacjami policyjnymi.

Trzeciego dnia przeprowadzony został wykład z zakresu posługiwania się językiem migowym. Policjanci mieli możliwość poznania metod i sposobów nawiązywania kontaktów z osobami niesłyszącymi. Tego samego dnia dyżurni odwiedzili Centrum Powiadamiania Ratunkowego i spotkali się z operatorami numeru alarmowego „112” oraz dyspozytorami Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Współpraca w tym zakresie jest bardzo ważna z uwagi na planowane przejęcie w najbliższych miesiącach przez ONA CPR obsługi telefonu alarmowego „997". Dyżurni poprzez bezpośredni kontakt z ONA mieli możliwość wymiany swoich spostrzeżeń i doświadczeń. W wyniku przeprowadzanych cyklicznie spotkań w 2017 roku przedstawicieli Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp. z kierownictwem CPR, garnizon lubuski ma do chwili obecnej odrzuconych 0,2% zgłoszeń przesłanych z CPR do Policji.

Ostatniego dnia szkolenia dyżurni odbyli z policyjnym psychologiem warsztaty praktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem podczas służby na stanowisku kierowania. Szkolenie lubuskich dyżurnych zostało zorganizowane przez Naczelnika Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Dariusza Maciejewskiego.

 

Źródło: podinsp. Paweł Morawiak

Sztab Policji KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony