Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź rozważnym pieszym, bądź uważnym kierowcą!

Data publikacji 08.12.2017

Zła widoczność spowodowana warunkami atmosferycznymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, powoduje że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierowców. Efektem tej sytuacji jest znaczący wzrost wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych w okresie jesienno-zimowym. Trudne warunki drogowe wymagają szczególnej uwagi, zarówno od pieszych jak i od kierowców.

W dniu 8 grudnia 2017 roku Policja będzie prowadziła działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym - rowerzysta. Mając na uwadze porę roku, grudniowe działania ukierunkowane są przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych.

Należy pamiętać, że piesi nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z samochodem, przy dużej prędkości kolizyjnej, najczęściej nie mają szans na przeżycie. Przy prędkości wynoszącej 50 km/h prawdopodobieństwo przeżycia wypadku wynosi około 50 %, ale już przy prędkości kolizyjnej 80 km/h, jest bliska zeru. Rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest separacja ruchu pieszych i pojazdów. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dlatego, w warunkach koniecznej koegzystencji pieszych i pojazdów, niezbędne jest zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po jezdni ma obowiązek ustępowania miejsca najeżdżającemu pojazdowi. Natomiast przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym, powinno być dla pieszych swoistym azylem bezpieczeństwa. Tutaj pierwszeństwo ma pieszy znajdujący się na przejściu. Jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Tak więc, zarówno praktyka jak i przepisy wskazują, że piesi zawsze powinni zachować szczególną ostrożność na przejściu. Przede wszystkim po to, by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Osoba piesza musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

Zasada szczególnej ostrożności dotyczy także kierujących. Oni również powinni przewidywać czy zdążą zatrzymać pojazd, jeśli pieszy znajdzie się na przejściu.

Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie także w innych sytuacjach drogowych, w szczególności kiedy poruszają się po zmroku poza obszarem zabudowanym. W takim przypadku, pieszy widzi światła nadjeżdżającego pojazdu, ale kierowca nie zawsze dostrzega pieszego. Obowiązek używania elementów odblaskowych podczas poruszaniu się po zmroku, po drodze usytuowanej poza obszarem zabudowanym, ma swoje głębokie uzasadnienie, bo nawet mały element odblaskowy może uratować życie pieszego.

Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym, Policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Świeć przykładem”, zachęcając pieszych do stosowania elementów odblaskowych. Warto dbać o własne bezpieczeństwo.

BRD KGP / mś

Powrót na górę strony