Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Autostrada 2017”

Data publikacji 08.12.2017

Podsumowanie ćwiczeń dowódczo-sztabowych było wczoraj tematem przewodnim spotkania zorganizowanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przeprowadzone na autostradzie ćwiczenia pod krypt. „Autostrada 2017” miały na celu doskonalenie współdziałania wszystkich służb ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych.

Wczoraj (7.12.17) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie podsumowujące ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Autostrada 2017”, które odbyły się 8 listopada na autostradzie A-1 w rejonie MOP-u Drzonowo. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała wraz z Pierwszym Z-cą insp. Mirosławem Elszkowskim, a także przedstawiciele służb i instytucji, które brały udział w ćwiczeniach: Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, koncesjonariusza autostrady GTC S.A., operatora autostrady Intertoll Polska S.A., Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/ Bydgoszcz.

W trakcie spotkania zostały przedstawiono i omówiono główne założenia ćwiczeń, ich przebieg oraz wnioski i uwagi uczestniczących w nich podmiotów pozapolicyjnych. Celem tego typu działań było sprawdzenie gotowości wszystkich służb do działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz doskonalenie procedur współpracy różnych służb. Podczas ćwiczeń sprawdzano koordynację, współdziałanie i komunikację służb uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Powrót na górę strony