Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalna komisja wyjaśnia przebieg zdarzenia związanego z zatrzymaniem bandytów w Wiszni Małej. „Rewelacje” Gazety Wrocławskiej i „Gazety Wyborczej Wrocław” wykluczają się wzajemnie

Data publikacji 08.12.2017

Kierownictwo polskiej Policji cały czas podejmuje działania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa polskich policjantów, którzy na co dzień podejmując obowiązki służbowe często narażają swoje zdrowie i życie. Każde tragiczne zdarzenie jest szczegółowo wyjaśniane, aby wyciągnąć wnioski, a w rezultacie zapobiegać w przyszłości takim sytuacjom.

Komendant Główny Policji powołał specjalny zespól, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych, celem kompleksowego wyjaśnienia przebiegu zdarzenia w Wiszni Małej. Wnioski wyciągnięte z prac zespołu znane będą najwcześniej za kilka tygodni.

W chwili obecnej równolegle do prac zespołu skupiamy się głównie na pomocy, jaka udzielana jest rodzinie tragicznie poległego policjanta i jego rannym kolegom. To dla nas priorytet i obowiązek.

Tymczasem, jeszcze przed wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, niektóre media, w tym  Gazeta Wrocławska” i „Gazeta Wyborcza we Wrocławiu”, powielają rzekomo pewne wersje przebiegu zdarzenia, przekazane dziennikarzom oczywiście przez anonimowych informatorów. Te dwie, według autorów, „pewne wersje”, wzajemnie się wykluczają – Gazeta Wyborcza jest przekonana o prawdziwości swojej wersji, a Gazeta Wrocławska o swojej. Niech posłuży to za przykład, że na chwilę obecną najrozsądniej jest zwyczajnie poczekać na wnioski prac prokuratury i zespołu.

W chwili obecnej wszyscy skupmy się na tym, aby w jak największym zakresie udzielić wsparcia rodzinie poległego, rannym policjantom i całej formacji.

Powrót na górę strony