Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim

Data publikacji 08.12.2017

Dwa kolejne posterunki Policji powróciły na mapę województwa zachodniopomorskiego. Symboliczne klucze do posterunków w Dziwnowie i Kołbaskowie odebrali ich kierownicy. W uroczystości otwarcia wzięła udział nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła oraz przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego i lokalna społeczność.

Podczas uroczystości nadinsp. Helena Michalak odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, w którym Minister wyraził przekonanie, iż przywrócone posterunki pozytywnie wpłyną na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.


Przywrócenie Posterunków Policji było potrzebą, która płynęła od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Utworzenie tych jednostek było poprzedzone konsultacjami społecznymi, analizą  stanu bezpieczeństwa  i porządku  publicznego oraz dzięki popraciu i zaangażowaniu władz samorządowych.

Nieruchomość przy ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, na której znajduje się budynek trzykondygnacyjny został w maju zmodernizowany na potrzeby Posterunku Policji.

Między innymi zmieniono elewację zgodnie ze standardami obowiązującymi w Policji, zainstalowany został monitoring na zewnątrz budynku oraz wewnątrz. Przeprowadzony remont zwiększył komfort odwiedzających jednostkę i polepszył warunki pracy policjantów. Planowany jest kolejny etap remontu, w trakcie którego między innymi zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Służbę w Dziwnowie pełnić będzie 7 policjantów, w tym dzielnicowi, policjant  ds. kryminalnych, policjanci Zespołu ds. Prewencji. Dodatkowo w okresie sezonu letniego do pełnienia służby na terenie miasta i gminy Dziwnów  będą  delegowani policjanci Oddziału Prewencji w Szczecinie.

W odtworzonym posterunku służbę pełnić będzie 8 policjantów. Dotychczas  rejon gminy  Kołbaskowo  obsługiwało  dwóch dzielnicowych  mających  siedzibę w Komisariacie Policji w Mierzynie.   

 

 Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG

 

 

 

 

 

 

 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
 • Dwa kolejne posterunki Policji przywrócono w zachodniopomorskim
Powrót na górę strony