Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich

W dniach 4-8 grudnia 2017 roku Naczelnik Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wraz z dwoma ekspertami wydziału, przebywali w Kiszyniowie, gdzie przeprowadzili seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich, stanowiące realizację jednego z celów Programu Współpracy Policyjnej dla Mołdawii w ramach Partnerstwa Wschodniego.

W związku z zaangażowaniem Biura Kryminalnego KGP w realizację unijnego projektu „Program Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego” na lata 2015 – 2017 Naczelnik Wydziału dw. z Handlem Ludźmi BK KGP wraz z dwoma funkcjonariuszami w dniach 4-8 grudnia 2017 roku udali się do stolicy Mołdawii, gdzie jako eksperci merytoryczni, przeprowadzili serię wykładów i zajęć praktycznych na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich na gruncie dokonań polskiej Policji oraz w odniesieniu do współpracy międzynarodowej. Prowadzone wykłady połączone były z dyskusją, mającą na celu wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie zwalczania tego obszaru przestępczości, a także wymiany informacji.

W czasie seminarium poruszano problematykę zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce, w tym również zagadnienia dotyczące produkcji, sprowadzania i rozpowszechniania treści pedofilskich za pośrednictwem sieci Internet. Ponadto polscy eksperci omówili tematykę związaną z analizą, weryfikacją i identyfikacją małoletnich ofiar przestępstw pedofilskich.

Ważnym punktem szkolenia było zaprezentowanie, prowadzonych przez Wydział dw. z Handlem Ludźmi BK KGP, spraw krajowych oraz międzynarodowych. Przedstawiono i omówiono podejmowane działania, których efektem było uratowanie dzieci przed dalszym wykorzystywaniem seksualnym. Zwrócono uwagę na ważny aspekt, jakim jest współpraca międzynarodowa pomiędzy organami ścigania nie tylko Europy (Europol, CEOP, BKA), a także całego świata (Interpol, FBI).

Zwrócono uwagę na przestępstwo uwodzenia małoletnich przez Internet, tzw. „child grooming”, na jego skalę oraz nowe sposoby działania sprawców. Zaprezentowano kampanie społeczne dotyczące „groomingu”, organizowane przez Europol, a także przez organizacje pozarządowe takie jak Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w których Wydział dw. z Handlem Ludźmi aktywnie współuczestniczy i które wspiera merytorycznie.

Omówiono przyjęte przez Polskę rozwiązania prawne, dotyczące przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych w odniesieniu do prawa unijnego i międzynarodowego. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat przyjaznych pokoi przesłuchań, powstałych dla małoletnich ofiar wykorzystania seksualnego. Zaprezentowano zdjęcia przykładowych pokoi, istniejących na terenie Polski.

Ważnym punktem seminarium było przeprowadzenie dla uczestników zadań praktycznych, w trakcie których zadaniem uczestników była próba identyfikacji ofiar oraz sprawców wykorzystywania seksualnego na podstawie przygotowanych materiałów.

Podczas omawianych zagrożeń i wyzwań jakie stoją przed organami ścigania w zakresie zwalczania procederu wykorzystywania seksualnego dzieci w najbliższych latach, uczestnicy oznajmili, iż przedstawiane zagrożenia zaczęli obserwować u siebie w kraju tylko, że na mniejszą skalę.

Przeprowadzone szkolenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez mołdawską policję. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, iż podobne zagrożenia, na mniejszą skalę, można zaobserwować również na terenie Mołdawii, podobne są również w związku z tym wyzwania stojące przed organami ścigania tego kraju. Podkreślono konieczność ścisłej współpracy organów ścigania różnych państw.

W ceremonii rozpoczęcia i zakończenia seminarium udział wziął Zastępca Generalnego Inspektora Policji Mołdawii Gheorghe Cavcaliuc w obecności którego zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu.

(Biuro Kryminalne KGP)

 

  • Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich
  • Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich
  • Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich
  • Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy mołdawskiej policji na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego małoletnich
Powrót na górę strony