Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Leśnicy i policjanci dla ochrony i bezpieczeństwa lasów

Data publikacji 14.12.2017

W siedzibie RDLP w Radomiu podpisane zostały porozumienia z Policją dotyczące współpracy w obszarze ochrony oraz zabezpieczenia obszarów leśnych województwa mazowieckiego. Porozumienia podpisał insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu oraz ze strony regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: dla radomskiej dyrektor Andrzej Matysiak, dla warszawskiej dyrektor Marek Roman.

W dokumentach o współpracy ujęte zostały zagadnienia dotyczące ochrony oraz zabezpieczenia terenów leśnych województwa mazowieckiego. Przewidują one m.in. wspólne działania mające na celu zatrzymanie sprawców kradzieży drewna, stroiszu i choinek oraz kłusownictwa. Porozumienia obejmują także udostępnianie przez Lasy Państwowe zapisów monitoringu wizyjnego w sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienie pracownika Służby Leśnej jako przewodnika podczas akcji poszukiwawczych na terenach leśnych. Strażnicy leśni będą mogli korzystać z nowoczesnych policyjnych strzelnic oraz ze specjalistycznej wiedzy funkcjonariuszy z zakresu zasad użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

W związku z podpisanym porozumieniem policjanci i strażnicy leśni będą również prowadzili wzajemne szkolenia. Obie strony widzą konieczność stałego zwiększania i aktualizacji wiedzy dotyczącej szkodnictwa leśnego i zasad pracy policji. Policjanci będą szkoleni z zasad znakowania drewna, rozpoznawania gatunków i sortymentów oraz dokumentów świadczących o jego legalności, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w lesie tj. GPS i mapy numeryczne. Leśnicy, a zwłaszcza straż leśna będą szkoleni przez policjantów w szerokim zakresie obejmującym również nowe zagadnienia i rodzaje szkodnictwa.

Na szczególnie zagrożonych terenach tj. o wzmożonej presji turystycznej, wokół miast i obiektów rekreacyjnych, a także szczególnie narażonych na pożary Policja i leśnicy będą prowadzili działania i wspólne patrole na podstawie specjalnych planów opracowanych przez nadleśnictwa i komendy powiatowe oraz miejskie Policji.

Współpraca z innymi instytucjami znacząco podnosi efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego. Możliwość zawarcia porozumień regulujących zasady współpracy stwarza Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją. Grudzień to dobry czas na zacieśnienie współpracy. W Lasach Państwowych trwa akcja „Choinka-Kłusownik”. Na terenach leśnych i miejscach handlu choinkami pojawią się wzmożone wspólne patrole Straży Leśnej i Policji.

 

Autor: Edyta Nowicka/Zespół ds. Promocji i Mediów - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony