Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Praktyczne aspekty zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni" - warsztaty szkoleniowe

Data publikacji 14.12.2017

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP w dniach 13 - 15 grudnia 2017 r. przeprowadziło w Warszawie warsztaty szkoleniowe na temat praktycznych aspektów zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni.

Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zadań nałożonych na Policję oraz powołania koordynatorów ds. zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spaw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, a także Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Celem warsztatów było omówienie zagadnień związanych ze zwalczaniem przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni, przedstawienie organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępczości w Europie i na świecie, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych koordynatorów. Uczestnicy warsztatów poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń pogłębili swoją wiedzę na temat specyfiki tego rodzaju przestępczości.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)

  • Warsztaty szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni"
  • Warsztaty szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni"
  • Warsztaty szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni"
  • Warsztaty szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni"
Powrót na górę strony