Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Data publikacji 14.12.2017

W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ wokalisty Jacka Stachurskiego.

Podczas gali wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu:

 • I miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. I. Fika  w  Przeciszowie – powiat oświęcimski – liczba zdobytych punktów – 1855, NAGRODA 12 tys. zł,
 • II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie – powiat proszowicki – liczba zdobytych punktów – 1495, NAGRODA 10 tys. zł,
 • III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu − powiat  wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1385, NAGRODA 8 tys. zł

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, mł. insp. Zdzisław Sudoł Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Armand Konieczny, mł. insp. Agata Krysiak i nadkom. Ewa Dębowska; Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Joanna Jahn – Machowska Dyrektor Departamentu Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefa Kęsek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Łukasz Najder Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Wanda Brześcińska Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Katarzyna Dobrzańska – Junco Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ponadto szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz  dyplomy potwierdzające uczestnictwo w VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Dyplomy grawerowane otrzymały także najlepsze szkoły w każdym powiecie. Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz ósmy przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiło się 335 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych blisko 50 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz w gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. W sumie ukazało się ponad 2 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie w prawie wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu, wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze. 

Organizatorami tej akcji byli: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad akcją objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków. Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

(KWP w Krakowie / mw)

 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 • Finał VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
Powrót na górę strony