Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne służb mundurowych Mazowsza

Data publikacji 14.12.2017

W uroczystym spotkaniu wigilijnym służb mundurowych województwa mazowieckiego świątecznym opłatkiem łamali się policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy, strażacy, celnicy, przedstawiciele Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Kolei, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz zaproszeni goście. Kilkaset osób spotkało się przy wigilijnym stole w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. Wszystkich gości powitał komendant oddziału płk Hubert Iwoła, natomiast wspólną modlitwę poprowadził Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek.

W wigilijnym spotkaniu Policję reprezentował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, natomiast Komendę Stołeczną Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami: nadkom. Tomaszem Szymańskim, mł. insp. Krzysztofem Smelą oraz Włodzimierzem Pietroniem.

Biskup polowy Józef Guzdek poświęcił opłatek, a następnie złożył świąteczne życzenia zwracając szczególną uwagę na wzajemne zrozumienie, poszanowanie każdego człowieka i wybaczenie.

Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki mówił, jak ważną rolę wypełniają wszyscy, którzy służą Ojczyźnie. Świateczne życzenia złożył rodzinom wszystkich funkcjonariuszy.

Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia. Spotkanie uświetnił występ Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Konrad Bucholc

Powrót na górę strony