Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Akademia dzielnicowego” - podsumowanie i rozstrzygnięcie projektu

Data publikacji 15.12.2017

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Akademia dzielnicowego – Razem dla lokalnego bezpieczeństwa” realizowanego w ramach programu "Razem bezpieczniej". W trakcie spotkania wręczono nagrody pięciu dzielnicowym, którzy opracowali i przeprowadzili najciekawsze inicjatywy profilaktyczne. Zwycięzcy dodatkowo wyróżnieni zostali nagrodami od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki.

Realizacja projektu pn. „Akademia dzielnicowego – Razem dla lokalnego bezpieczeństwa” odbywała się w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” i była realizowana przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Celem projektu było budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa przy zaangażowaniu i wiodącej roli w tym zakresie dzielnicowych oraz aktywnym udziale mieszkańców i osób przebywających na danym terenie. Realizacja działań profilaktycznych przeprowadzonych indywidualnie przez wszystkich dzielnicowych na terenie garnizonu mazowieckiego była poprzedzona szkoleniami, w których uczestniczyli dzielnicowi w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Następnie dzielnicowi podjęli lokalne inicjatywy z zakresu profilaktyki społecznej w swoim rejonie służbowym, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i wpisały się w realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Wszystkie lokalne inicjatywy podlegały ocenie  przeprowadzonej przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli instytucji organizatorów i partnerów przedsięwzięcia.

Dzisiaj odbyła się uroczysta gala w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podsumowująca projekt. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka wręczył nagrody pięciu dzielnicowym za najciekawsze lokalne inicjatywy profilaktyczne zrealizowane w podległych rejonach służbowych. Wyróżnieni dzielnicowi to:

- st. asp. Andrzej Matczak, starszy dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Płocku,

- mł. asp. Grzegorz Radomski, dzielnicowy z Posterunku Policji w Nurze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

- asp. szt. Sławomir Zieliński, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Mszczonowie Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie,

- st. asp. Tomasz Karpiński, dzielnicowy z Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej Komendy Powiatowej Policji w Mławie,

- mł. asp. Tomasz Trzebiński, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić 5 dzielnicowych dyplomem okolicznościowym (KMP Płock – asp. Jarosław Gapiński, KPP Kozienice – sierż. szt. Grzegorz Bartosiewicz, KPP Łosice – sierż. Krzysztof Goduń, KPP Żyrardów sierż. szt. Anna Rabas – Szarska, KPP Grójec – mł. asp. Aneta Ścisłowska).

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego Pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury w Radomiu MUW i Sławomir Bartosiewicz kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, przedstawiciel Stowarzyszenia DELTA Pan Bogusław Tundzios oraz przedstawicielki Mazowieckiego Samorzadowego Cebtrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wyróżnione działania profilaktyczne wymienionych niżej dzielnicowych dotyczyły:

st. asp. Andrzeja Matczaka z KMP w Płocku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, zrealizował inicjatywę o nazwie „Pomóż sobie jak obronić swoje mienie”. W spotkaniu przeprowadzonym w dniu 28.11.2017 r. wzięło około 60 osób, mieszkańców osiedla Tysiąclecia w Płocku. Podczas spotkania zostały przedstawione krótkie etiudy – 2 scenki przedstawiające oszustwo metodą na tzw. wnuczka oraz „na oficera CBŚP”, przy społecznym udziale Pana Henryka Jóźwiaka aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Pani Zofii Pepłowskiej z Klubu Seniora w Płocku. Psychologiczny aspekt przedstawionych etiud omówiła Pani Marianna Zgierskaz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez st. asp. Andrzeja Matczaka brała również udział Pani Teresa Bezel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku – Zespołu Pracy Socjalnej nr 4. Pani Bezel zajmowała się stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia oraz była osobą prowadzącą spotkanie. Spotkanie zostało zakończone forum dyskusyjnym z aktywnym udziałem zaproszonych gości, którym przekazano materiały w formie ulotek informujących o zagrożeniach, które można zgłaszać z wykorzystaniem aplikacji KMZB.

mł. asp. Grzegorz Radomski z KPP w Ostrowi Mazowieckiej, zorganizował spotkanie sportowo – rekreacyjne pod hasłem. „KIBICOWANIE Z KOMISARZEM GOLKIEM”. Oprócz uczniów szkoły obecni byli także zaproszeni goście: Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski, Jacek Murawski – Wójt Gminy Nur, podinsp. Mirosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Krystyna Szulborska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu Oddziału w Nurze, a także zaproszeni dziennikarze TVP 3 Warszawa relacjonujący całe przedsięwzięcie. W spotkaniu brał udział gość specjalny - aktor Tomasz Bednarek. Łączna liczba uczestników przedsięwzięcia biorących w nim udział wyniosła 265 osób młodzieży szkolnej. Akcja „Kibicowsko na stadionie z komisarzem Golkiem" zakończyła się wręczeniem drużynom pamiątkowych pucharów. Dzieci, które przygotowały najlepsze prace plastyczne oraz klasy, które przygotowały najciekawsze najgorętsze formy dopingu, otrzymały nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów za udział w konkursach oraz komiksy z kodeksem dobrego kibica.

asp. szt. Sławomir Zieliński z KPP w Żyrardowie przeprowadził spotkanie profilaktyczne dotyczące praktycznego omówienia zjawiska „martwego pola” występującego podczas użytkowania pojazdów ciężarowych i unikania zagrożeń występujących wobec pieszych
i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Z uczestnikami w ilości około 177 osób dzielnicowy przeprowadził prelekcje, informujące o zagrożeniach pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego. Ciekawym doświadczeniem dla pieszych była również możliwość przeprowadzenia własnych obserwacji z miejsca kierowcy pojazdu ciężarowego i wymiany doświadczeń z zawodowym kierowcą takiego pojazdu. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli wnioski praktyczne przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

st. asp. Tomasz Karpiński z KPP w Mławie przeprowadził diagnozę z wykorzystaniem ankiety skierowanej do nauczycieli trzech szkół podstawowych w której ustalił główne zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Ujawnione zagrożenia stanowiły podstawę
do przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Odpowiedzialni rodzice – pewny i bezpieczny start dziecka w przyszłość”, które wpisywały się w program „Razem dla lokalnego bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy bliżej nas”. Kierunki działania w ramach programu obejmowały rodziców, nauczycieli i młodzież szkolną. Partnerami i współorganizatorami byli: KRUS Placówka terenowa Mława, Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gm. Wieczfnia Kościelna tj. Wieczfni Kościelnej, Uniszkach Zawadzkich i Windykach. Z inicjatywy dzielnicowego opracowano ulotkę informującą o zagrożeniach dzieci i sposobach zapobiegania, w której wyszczególniono: cyberprzemoc, używki, dopalacze, zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania i wobec dziecka zamieszkałego w środowisku wiejskim. Uczestnikom spotkań przekazano 250 ulotek, które zawierały dane adresowe dzielnicowego. Podczas spotkań z udziałem młodzieży dzieci i nauczycieli dzielnicowy wykorzystywał opracowany osobiście pokaz multimedialny. Działania dzielnicowego i instytucji współpracujących spotkały się z pozytywną oceną rodziców i nauczycieli oraz bezpośrednio przyczynią się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.

mł. asp. Tomasz Trzebiński z KPP w Kozienicach przeprowadził konkurs plastyczny pt.: „W lesie są nie tylko grzyby, to, co znajdziesz może być niebezpieczne”. W konkursie brały udział dzieci klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z pokazem sprzętu saperskiego i prelekcją prowadzoną przez żołnierzy z 34 Patrolu Saperskiego 1 Batalionu Drogowo Mostowego w Dęblinie. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci karnetów na basen i wejściówek do kina. Przeprowadzone działanie profilaktyczne spotkało się z dużym uznaniem wśród dzieci i nauczycieli, ponieważ w okolicach Grabowa nad Pilicą podczas II Wojny Światowej toczyły się działania, których skutkiem są pozostałości w postaci niewybuchów.

 

Autor: podinsp. Wojciech Madej/Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony