Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste poświęcenie Posterunku Policji w Niebylcu

Data publikacji 15.12.2017

Staraniem władz gminy Niebylec przywrócono posterunek, który zlikwidowany został w 2012 roku. 28 listopada policjanci z Niebylca odebrali symboliczne klucze do nowej siedziby posterunku podczas uroczystości otwarcia Komisariatu Policji w Pruchniku. Dzisiaj odbyło się uroczyste poświęcenie posterunku w Niebylcu. W uroczystości udział wziął mł. insp. Henryk Moskwa - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch.

Dzisiaj odbyło się uroczyste poświęcenie Posterunku Policji w Niebylcu. Posterunek w Niebylcu rozpoczął swoje funkcjonowanie od 15 listopada br. Staraniem władz gminy Niebylec i jej mieszkańców został przywrócony po likwidacji w 2012 roku. W ostatnich latach funkcjonował tam punkt przyjęć dzielnicowych. Wyremontowany posterunek mieści się w budynku, który wraz z nieruchomością, stanowią własność Gminy Niebylec. Całość kosztów odtworzenia posterunku poniósł Wójt Gminy Niebylec.

Na posterunku Policji w Niebylcu służbę pełni 7 funkcjonariuszy. Jest to: kierownik posterunku, asystent d/s kryminalnych, 2 dzielnicowych, referent i 2 policjantów. W ramach reorganizacji posterunku, Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie otrzymała 2 dodatkowe etaty, które włączone zostały w strukturę Posterunku Policji w Niebylcu. Posterunek Policji został otwarty 28 listopada podczas uroczystości, które miały miejsce w Pruchniku.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był mł. insp. Witold Urban - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentantów służb mundurowych. 

Gości przywitał mł.insp. Henryk Moskwa - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, w szczególności władzom samorządowym. Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch skierował do policjantów gratulacje i życzenia.

O potrzebie działania na rzecz lokalnego bezpieczeństwa i wspierania inicjatyw, które temu służą, wiele mówili samorządowcy - Wicestarosta Strzyżowski Jan Stodolak oraz Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab.

Pomieszczenia, w których pracować będą niebyleccy policjanci poświęcił proboszcz parafii w Niebylcu ks. dr Czesław Goraj.

  • Foto: KPP Strzyżów
Powrót na górę strony