Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie

Data publikacji 16.12.2017

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, zorganizowali szkolenie eksperckie „Dopalacze – narkotyki XXI wieku”. Poświęcone ono było edukacji w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w ramach programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Mam wybór…wybieram rozsądek”.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. W związku z tym policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku współpracując z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizowali szkolenie eksperckie „Dopalacze – narkotyki XXI wieku”.

Działanie to odbyło się w ramach programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Uczestników  spotkania przywitał Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz, który przedstawił dane związane ze zjawiskiem dopalaczy na terenie powiatu białostockiego. Przybliżył on również zakres podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania tym zagrożeniom. Szkolenie było skierowane głównie do kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego oraz funkcjonariuszy i pracowników KMP w Białymstoku zajmujących się profilaktyką społeczną.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele z Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Białymstoku, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” w Białymstoku. Podczas spotkania prelegenci omówili zagadnienia związane z zagrożeniami psychofizycznymi zażywania środków odurzających, terapią uzależnień od środków odurzających, odpowiedzialnością prawną, biochemią środków odurzających i zastępczych, ich nielegalną dystrybucją, detoksykacją organizmu na podstawie studium przypadku, a także procedurami administracyjnymi w zakresie zamykania sklepów sprzedających te środki. To już kolejne przedsięwzięcie w zakresie promowania mody na życie bez używek.

KWP w Białymstoku / wsz

  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
  • „Dopalacze – narkotyki XXI wieku” – szkolenie
Powrót na górę strony