Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach

W dniach 11-12 grudnia br. w m. Lianyungang (Prowincja Jiangsu, Chiny) delegacja polskiej Policji w składzie: nadkom. Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, mł. insp. Piotr Nepelski – Dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podinsp. Dariusz Skowronek – radca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP na zaproszenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczyła w „3 Międzynarodowym Forum Współpracy Organów Ścigania na temat Bezpiecznego Korytarza Nowego Euroazjatyckiego Mostu Lądowego”.

Wspomniana inicjatywa została zapoczątkowana w 2015 r., a następnie kontynuowana w 2016 r. skupiając coraz większą liczbę uczestników (od 14 do 34) oraz wypracowując szereg praktycznych rezultatów (m.in. „Pięć wspólnych wizji”, „Pięć planów działania”). Forum odgrywa aktywną rolę w promowaniu nowej koncepcji bezpieczeństwa, budowaniu zaufania wśród uczestników, wzmacnianiu współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz promowaniu rozwoju specjalnych dziedzin przemysłu związanych z bezpieczeństwem. Na przestrzeni lat Forum stało się wpływową innowacyjną platformą dla międzynarodowej współpracy organów ścigania w dziedzinie bezpieczeństwa.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania z 34 krajów oraz trzech organizacji międzynarodowych(w tym Interpolu), jak również przedstawiciele przemysłu związanego z bezpieczeństwem i środowiska akademickie. Dyskusje toczyły się w ramach sesji plenarnych oraz Think Tanków. Przedstawiciele polskiej delegacji w dniu 11 grudnia br. uczestniczyli w Think Tanku dotyczącym wymiany doświadczeń w zakresie sposobów poprawy zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze globalnym. Zaprezentowali polskie doświadczenia dotyczące prowadzenia międzynarodowej współpracy policyjnej obejmujące m.in. inicjatywy podejmowane wspólnie z innymi partnerami zarówno w wymiarze dwu-, jak i wielostronnym, kwestie związane z rozwojem sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji, czy związane z aktualnym zaangażowaniem Polski w policyjne misje pokojowe. W dniu 12 grudnia br. z kolei mł. insp. Mariusz Nepelski uczestniczył w Think Tanku poświęconym wzmacnianiu współpracy w dziedzinie szkolnictwa policyjnego i budowania potencjału w tym zakresie. Uczestnicy tego spotkania mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń w ww. obszarze oraz dyskusji na temat nowych metod współpracy. Przedstawiono propozycję utworzenia platformy współpracy pn.:”Stowarzyszenie Akademii Policyjnych Forum Lianyungang”. Zgodnie z założeniami przedstawiciele Stowarzyszenia będą spotykać się w ramach corocznych konferencji. Ponadto w ramach platformy organizowane będą wizyty przedstawicieli policyjnych środowisk akademickich, programy wymiany studentów, seminaria, czy publikowane czasopisma naukowe.

Na marginesie Forum zorganizowano również wystawę Expo, w ramach której zaprezentowano wyposażenie i sprzęt (w tym nowe rozwiązania technologiczne) wykorzystywane przez chińskie służby egzekwowania prawa w poszczególnych regionach kraju.

(BMWP KGP / kp)

 

  • Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach
  • Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach
  • Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach
  • Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach
Powrót na górę strony