Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sprzęt opolskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową

Data publikacji 20.12.2017

Przenośne spektrometry służące do identyfikacji narkotyków oraz akcesoria komputerowe na łączną kwotę ponad 1 000 000 złotych zasiliły opolski garnizon. Sprzęt został zakupiony z funduszy unijnych w ramach realizacji projektu flagowego „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Urządzenia te umożliwią funkcjonariuszom szybką identyfikację narkotyków i dopalaczy.

W Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przekazano mobilne urządzenia pomocne w  zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Komendy powiatowe województwa opolskiego, Komenda Miejska Policji w Opolu oraz Laboratorium KWP w Opolu otrzymały przenośne spektrometry „Ramana”, służące do identyfikacji narkotyków. Dodatkowo, do policjantów trafiły laptopy oraz drukarki. Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 1 000 000 złotych.

Sprzęt został zakupiony z funduszy unijnych w ramach realizacji projektu flagowego „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”,  w ramach programu „Interreg V-A Polska – Republika Czeska”. Przenośne spektrometry „Ramana” umożliwią funkcjonariuszom z całego województwa na szybką identyfikację narkotyków i dopalaczy.

Przypomnijmy, że celem projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” jest współpraca Policji z Polski i Czech w zakresie przestępczości narkotykowej. Dodatkowo chodzi również o podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym.

Realizowany projekt to nie tylko szkolenia i wymiana doświadczeń, ale również zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego w szybkiej identyfikacji substancji psychoaktywnych, szczególnie nowych substancji, pojawiających się na rynku narkotykowym.

  • Nowy sprzęt opolskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową #1
  • Nowy sprzęt opolskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową #2
  • Nowy sprzęt opolskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową #3
Powrót na górę strony