Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Policyjna Izba Dziecka w Poznaniu – umowa z wykonawcą podpisana!

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 21 grudnia br. została podpisana umowa na budowę Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu przy ulicy Szylinga 2. W imieniu inwestora umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast Wykonawcę reprezentował pan Piotr Kwiatkowski właściciel firmy IZO-BUD.

Zawarcie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zwycięzcą przetargu została Firma Budowlana IZO-BUD z siedzibą w Dopiewie, której oferta została oceniona najwyżej. Kontrakt na zaprojektowanie i budowę obiektu opiewa na kwotę ok. 3 600 000 złotych. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z Programu Modernizacji Policji.

Jeśli warunki podpisanej dzisiaj umowy zostaną spełnione obiekt powstanie do września 2019 roku.

Policyjna Izba Dziecka to placówka niezbędna do realizowania przez Policję zadań wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W kwietniu 2016 roku, po przeprowadzonej kontroli przez NIK, działalność poznańskiej Policyjnej Izby Dziecka została zawieszona. Stan techniczny obiektu nie spełniał wymogów stawianych tego typu placówkom.

W wyniku zawieszenia działalności poznańskiej PID, zatrzymani nieletni z Wielkopolski są przewożeni do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wrocławiu i Łodzi.

Nowy obiekt, pod względem powierzchni i wyposażenia, będzie spełniał wszelkie obowiązujące standardy, co podniesie komfort przebywających w placówce nieletnich, jak i pełniących służbę policjantów.

Iwona Liszczyńska

Powrót na górę strony