Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa naczelników wydziałów prewencji

Data publikacji 15.02.2008

Od wczoraj w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko k. Radomia trwała dwudniowa odprawa naczelników wydziałów prewencji ze wszystkich komend wojewódzkich. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń i proponowanych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych województwach. Kolejną naradę zaplanowano na drugi kwartał bieżącego roku.

Odprawę uroczyście rozpoczął mazowiecki komendant wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk. Zastępca komendanta wojewódzkiego w Radomiu nadkom. Rafał Batkowski podsumował działania prewencyjne w 2007 roku na Mazowszu. W kolejnej części spotkania swoje spostrzeżenia i proponowane rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem przedstawili naczelnicy wydziałów prewencji z poszczególnych województw.

Była to pierwsza taka narada mająca charakter roboczego spotkania, które umożliwiło przedstawicielom poszczególnych komend wojewódzkich wymianę doświadczeń, omówienie stosowanych na ich terenie praktyk i rozwiązań. W trakcie trwania narady zaprezentowano ciekawsze inicjatywy profilaktyczno – prewencyjne, rozwiązania organizacyjne i systemy ewidencjonowania danych statystycznych wdrożone na terenie niektórych garnizonów.

Obecny na odprawie zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk mówił o konieczności współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, jako podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na terenie swojego miasta, gminy czy powiatu. Wskazał na możliwości tworzenia programów związanych z bezpieczeństwem ogólnym, w których Policja będzie podmiotem wspierającym, odpowiedzialnym maksymalnie za 30% zadań ujętych w planach, realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podkreślił, że zaufanie i dobrze postrzegana przez społeczeństwo praca Policji to cel, do którego powinni dążyć wszyscy policjanci, a zwłaszcza ci spotykający się na co dzień z osobami oczekującymi od nich fachowej porady i pomocy. Szczególną uwagę zwrócił na rolę dzielnicowego, jako „gospodarza rejonu”, policjanta który poprzez zdiagnozowanie problemów występujących na terenie jego działania, powinien podejmować odpowiednie środki zaradcze, pozwalające na wyeliminowanie istniejących zagrożeń.

Mając na uwadze ilość poruszanych problemów, ich złożoność i ożywioną dyskusję jaką wywoływały, można przypuszczać, że nie było to pierwsze tego rodzaju spotkanie. Kolejną naradę, stwarzającą możliwość wymiany doświadczeń i praktyk stosowanych na terenie poszczególnych komend zaplanowano na drugi kwartał bieżącego roku.

Powrót na górę strony